Sequence 502 from 23-06-2011

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea apei minerale medicinale, care potrivit Nomenclatorului de stat de medicamente, autorizat de Ministerul Sănătăţii este atribuită la poziţia tarifară 2201?

Conform art. 96 litera b) din Codul fiscal se stabileşte cota TVA de 8% la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate.

Astfel, ţinînd cont de atribuirea apei minerale medicinale la poziţia tarifară 2201 a Nomenclatorului de stat de medicamente, aceasta nu cade sub incidenţa art. 96 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea acesteia urmînd a fi aplicată cota-standard a TVA.

news-events