Sequence 300 from 31-05-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de cliring, serviciile de inregistrare şi de evidenţă a conturilor de depozit pe piaţa valorilor mobiliare?

    Serviciile enumerate potrivit pct. 12) din art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru instituţiile financiare la acordarea creditelor financiare, imprumuturilor, garanţiilor?

    Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile de vînzare – cumparare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare?

    Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operaţiile legate de emiterea actiunilor, obligaţiunilor, cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comerciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţiile registratorilor independenţi.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operaţiunile legate de circulaţia valutei (inclusiv a monedei naţionale şi internaţionale), bancnotelor şi monedelor Bancii Naţionale a Moldovei, cu excepţia celor folosite in scopuri numismatice?

     În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit.c) din Codul fiscal, importul de bancnote de la poziţia tarifară 490700300 şi monede metalice de la poziţia tarifară 7118 (inclusiv de bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă naţională, de banknote la poziţia tarifară 490700300 şi monede de la poziţia tarifară 7118 metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv operaţiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri, reprezintă livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru acordarea serviciilor de decontări de casă, în special pentru primirea plăţilor de la persoane fizice în baza contractului de agent încheiat cu instituţia bancară?

     Serviciile în cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Se aplică TVA pentru serviciile de atragere şi gestionare a imprumuturilor, depozitelor, hîrtiilor de valoare, de cesionare a creditelor?

    Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu prevederile art. 103 din CF.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.2 Operatiuni financiare
Reprezintă obiect al impunerii cu TVA serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ?

    Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) lit. b) din Codul fiscal, serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de preţ sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

news-events