Sequence 69 from 11-02-2021

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate

28.21.67

Cînd se consideră primită de cumpărător factura fiscală, generată de furnizor prin SIA ,,e-Factura” utilizînd ciclul lung de emitere a acesteia, în scopul exercitării dreptului la deducerea TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit.a) din Codul fiscal, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA. Totodată, ținând cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii acestora. Potrivit prevederilor pct.1 al Modului de completare a declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.1164/2012, declaraţia privind TVA se întocmește pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la ordinul menţionat, în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor. Reieşind din cele specificate supra, dreptul la deducerea TVA în baza facturilor fiscale eliberate prin intermediul SIA ,,e-Factura” prin ciclul lung, se realizează din momentul primirii acestora în compartimentul ,,Pentru acceptare” în interfaţa Cumpărătorului.

news-events