Sequence 308 from 03-06-2021

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
 • 29.1.6.2 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC)
Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC21 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor. 

În temeiul prevederilor capitolului V din Legea nominalizată, cu persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază se încheie contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia.

Prin urmare, în cazul în care organizația sindicală are persoane angajate prin contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia, potrivit art.92 alin.(2) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 

În tabelul nr.2 al dării de seamă (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.  

În același timp, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

În cazul în care organizația sindicală, în luna de gestiune, nu a efectuat plăți în folosul persoanelor fizice, nu a calculat contribuții de asigurări sociale şi nu are angajați, pentru organizația în cauză nu apare obligația de a prezenta pentru luna respectivă darea de seamă (Forma IPC21).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020)

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
 • 29.1.6.2 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC)
Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC21 cu indicele „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.

Prin urmare, în lipsa persoanelor angajate, nu apare obligația de a prezenta lunar Forma IPC21 cu indicele „0”.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020)

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
 • 29.1.6.2 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC)
Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC21) veniturile achitate persoanelor fizice – zilieri?

Potrivit noțiunii expuse la art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.

Din plățile achitate zilierilor pentru serviciile și lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să rețină la sursa de plată impozitul pe venit conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

Conform capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (cod 11 și codul sursei de venit „SAL”), care se prezintă lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile menționate.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020)

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.6 Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit
 • 29.1.6.2 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC)
Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 

Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,NOR”. 

 Temei: Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 19 din 28 ianuarie 2020.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020)

news-events