Cotele impunerii

Order number 297, from 18.06.2020

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:
   1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;
    2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;
    3) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;
    4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;
    5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;
    6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.
Subiecţi ai taxei prevăzute la pct. 5) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa potabilă extrasă de alt subiect.
Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.  
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în anexa nr. 1 la titlul VIII al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

        Care sunt cotele taxei pentru apă?          Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 leu - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

Order number 297, from 18.06.2020

       În cazul respectiv, subiectul care extrage apa potabilă, dar nu o îmbuteliază, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 0,3 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă. La rîndul său, subiectul care utilizează, în scopul îmbutelierii, apa potabilă extrasă de către primul subiect, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 15,7 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii.

Care cota a taxei pentru apă urmează a fi aplicată la extragerea apei cu scop de producere a băuturilor răcoritoare cu adaos de sirop, dacă agentul economic, în posesia căruia este o sondă, de sine stătător, extrage apa potabilă, produce și îmbuteliază apă și băuturi răcoritoare? Conform sistemului de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Legea nr. 172 din 25.07.2014, subpoziţia 2202 10 000 cuprinde apele, inclusiv apele minerale şi apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află.   Astfel, subiecții impunerii care extrag din sondă apă potabilă și ulterior o îmbuteliază, calculează taxa pentru apă pornind de la cota de 16 lei pentru 1 m3 de apă extrasă şi îmbuteliată, inclusiv şi pentru apa potabilă îmbuteliată sub forma de băuturi răcoritoare.

Order number 177, from 27.04.2022

      Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care extrag apă din sursele de apă de suprafață și din cele subterane (exceptînd apa minerală naturală extrasă și/sau utilizată în scopul îmbutelierii), și o utilizează ca materie primă pentru fabricarea de produse (bere, cvas, băuturi nealcoolice, etc.), aplică cota de 0,3 lei/m3.
[Completarea bazei generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/114 din 21.03.2022].

news-events