Subiecţii impunerii

Conform prevederilor art. 302 al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale. (art. 302 al Codului fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în art. 302 al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

        Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?          Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.302 al Codului fiscal).

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, conform art. 13 al Legii nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, obţine statutul de persoană juridică – subiect al impunerii din momentul înregistrării de stat. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă, conform art. 302 al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale.

Respectiv, Asociația, în calitate de persoană juridică care extrage apa din sursele de suprafaţa devine subiect al impunerii cu taxa pentru apă și, respectiv, are obligația de a o calcula și achita.

Conform prevederilor art. 302 din Codul fiscal, subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale. Conform art. 13 al Legii nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (în continuare - Asociația) obţine statutul de persoană juridică din momentul înregistrării de stat. Drept urmare, Asociația, în calitate de persoană juridică, care efectuează extragerea apei din fondul apelor, este subiect al impunerii cu taxa pentru apă și, respectiv, are obligația de a o calcula și achita.

    Conform art.302 din Codul fiscal subiecți ai impunerii cu taxa pentru apa sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care:
    a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
    b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;
    c) extrag apă minerală naturală;
    d) utilizează apa la hidrocentrale.
    Respectiv, agentul economic care utilizează apa pentru irigare devine subiect al impunerii cu taxa pentru apă, doar în cazul în care apa utilizată pentru irigare se extrage de către acesta, din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane.

news-events