Noţiuni generale

Order number 0, from 01.01.2011

Autovehiculul mixt este un autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate (art. 336 alin. 3 al Codului fiscal).

Order number 0, from 01.01.2011

Prin “autovehicul înmatriculat în Republica Moldova” se înţelege orice autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic (art. 336 alin. 6 al Codului fiscal).

Order number 0, from 01.01.2011

Prin “autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz “ se înţelege un autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurgon etc.) (art. 336 alin. 4 al Codului fiscal).

Order number 210, from 15.05.2019

Ce se înţelegeprin “Vinietă” ? În conformitate cu prevederile art.336 p.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de cătrere morcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabilpe o anumită perioadă de timp.

Order number 0, from 01.01.2011

Posesorul de autovehicul este persoana fizică sau persoana juridică în a cărei posesie se află autovehiculul (art. 336 alin. 11 al Codului fiscal).

Order number 66, from 21.02.2024

     Potrivit art. 336 pct. 101) din Codul fiscal, moped, scuter, motoretă reprezintă autovehicul cu două sau trei roţi a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor electric sau motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3, şi a cărui masă nu depăşeşte 350 kg.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

     Potrivit art. 336 pct. 101) din Codul fiscal, moped, scuter, motoretă reprezintă autovehicul cu două sau trei roţi a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3, şi a cărui masă nu depăşeşte 350 kg.

Order number 66, from 21.02.2024

     Potrivit art. 336 pct. 21) din Codul fiscal, autoturism reprezintă vehicul rutier cu cel puţin patru roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

Order number 66, from 21.02.2024

     Potrivit art. 336 pct. 5) din Codul fiscal, autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion reprezintă un autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara, autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie, de pompare, de curăţare a drumurilor, de curăţare a zăpezii, de depanare, de stingere a incendiilor, de curăţare a străzilor, de împrăştiere a materialelor, autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

Order number 66, from 21.02.2024

     Potrivit art. 336 pct. 10) din Codul fiscal, motocicleta reprezintă autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, având motor electric sau motor cu capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar), având motor electric sau motor cu capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 şi masă echipată mai mică de 400 kg.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate prin Legea nr. 212 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) ((în vigoare 01.01.2024, cu unele excepţii - vezi art.XVI alin.(1)), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-301 art. 514 din 10.08.2023)

news-events