Noţiuni generale

Autovehiculul mixt este un autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate (art. 336 alin. 3 al Codului fiscal).

Prin “autovehicul înmatriculat în Republica Moldova” se înţelege orice autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic (art. 336 alin. 6 al Codului fiscal).

Prin “autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz “ se înţelege un autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurgon etc.) (art. 336 alin. 4 al Codului fiscal).

Ce se înţelegeprin “Vinietă” ? În conformitate cu prevederile art.336 p.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de cătrere morcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabilpe o anumită perioadă de timp.

Posesorul de autovehicul este persoana fizică sau persoana juridică în a cărei posesie se află autovehiculul (art. 336 alin. 11 al Codului fiscal).

     Potrivit art. 336 pct. 101) din Codul fiscal, moped, scuter, motoretă reprezintă autovehicul cu două sau trei roţi a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3, şi a cărui masă nu depăşeşte 350 kg.

news-events