Impozitarea deţinătorului de patentă

    Impozitarea deținătorului de patenta are loc prin achitarea de catre acesta a taxei pentru patenta de întreprinzator (art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

    În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patenta de întreprinzător include: impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, taxa pentru amenajarea teritoriului.

        Ce impozite si taxe se includ în taxa pentru patenta de întreprinzator?          În taxa pentru patenta de întreprinzator se includ asa impozite si taxe, precum: impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitatile comerciale si/sau unitatile de deservire sociala, taxa pentru amenajarea teritoriului. (art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

   Celelalte impozite, taxe si încasari neincluse în taxa pentru patenta se achita de catre detinatorul patentei de întreprinzator în baza principiilor generale, adica reiesind din prevederile legislatiei fiscale pentru fiecare tip de impozit, taxa si încasare în parte (art. 12 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

   Mărimea taxei lunare pentru patenta de întreprinzator este prevazuta în Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998 și se stabileste separat pentru fiecare gen de activitate si pentru fiecare categorie de localitate în care se va desfasura activitatea de întreprinzator.
   În cazul desfășurării activității de întreprinzator pe întreg teritoriul tarii, taxa lunară pentru patenta se achită în mărimea stabilita, specificata în rubrica "Chisinau, Balti, Bender, Tiraspol" din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator (art. 13 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

     Conform art. 14 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patenta se achită la contul bugetului local în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să-și desfășoare activitatea - pînă la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai mic decît o lună.
   Pentru prelungirea termenului ce permite desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior, taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen.
    În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfășurarea activității în baza patentei, prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă.

        Unde si cînd se achita taxa pentru patenta de întreprinzator?          Taxa pentru patenta de întreprinzator se achita la contul bugetelor locale odata cu primirea patentei, în marimea corespunzatoare termenului de o luna sau, la dorinta titularului patentei, pentru o perioada mai mare (art. 14 alin.3, 11 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998). În cazul în care taxa pentru patenta de întreprinzator se încaseaza de catre primarii, perceptorii fiscali ai primariilor transfera ulterior platile acumulate ca taxa pentru patenta de întreprinzator la contul bugetului local. (art. 14 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

        Mijloacele banesti încasate de la eliberarea patentelor de întreprinzator si de la prelungirea termenelor de valabilitate al lor se transfera la bugetele locale (la locul de eliberare a patentei). (art. 14 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

   Pentru prelungirea termenului de valabilitate al patentei, taxa pentru luna urmatoare sau, la dorinta titularului patentei, pentru o perioada mai mare, se achita înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitata plata (art. 14 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

     Responsabilitatea pentru eliberarea patentei de întreprinzător, prelungirea termenului ei de valabilitate, anularea sau suspendarea acesteia, precum şi de încasarea taxei respective, o poartă Serviciul Fiscal de Stat (art. 15 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).

        Cine sunt responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzator?          Responsabili de respectarea procedurii referitoare la eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate si de încasare a taxei pentru patenta de întreprinzator sunt inspectoratele fiscale teritoriale si, dupa caz, primariile. ( art. 15 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

        Controlul asupra respectarii de catre primarii a modului de eliberare a patentelor si de prelungire a termenelor lor de valabilitate, asupra corectitudinii încasarilor si virarilor, în termen si integral, la buget a taxei pentru patenta se efectueaza de catre inspectoratele fiscale teritoriale. (art. 15 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

        În procesul de administrare a taxei de întreprinzator, primariile sunt obligate sa informeze lunar inspectoratele fiscale teritoriale despre numarul patentelor eliberate si prelungite, despre suma încasata de la eliberarea si prelungirea termenelor lor de valabilitate si despre numarul patentelor valabile la finele lunii gestionare. (art. 15 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

Da, de reduceri la plata taxei pentru patenta de întreprinzator pot beneficia urmatoarele categorii de persoane:
   a) invalizii de gradele I si II - cu 20% din taxa stabilita;
   b) persoanele care sînt la evidenta la oficiile fortei de munca si nu au fost plasate în cîmpul muncii în decursul a 6 luni - cu 15% din taxa stabilita (din aceasta categorie nu fac parte persoanele care au refuzat locul de munca propus). Înlesnirea în cauza se acorda pe un an de la data depunerii cererii pentru primirea patentei;
  c) persoanele care întretin membri ai familiei inapti pentru munca pe motiv de vîrsta sau de sanatate, respective pentru:         
    - 4-6 membri ai familiei - cu 20% din taxa stabilita;
    -7-9 membri ai familiei - cu 30% din taxa stabilita;
    -10 sau mai multi membri ai familiei - cu 40% din taxa stabilita;
   d) studentii si pensionarii - cu 20 % din taxa stabilita.
(art. 16 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

   Nu, daca detinatorul patentei de întreprinzator a primit patenta înainte de adoptarea actelor normative prin intermediul carora taxa pentru patenta s-a majorat, obligatia achitarii unei taxei suplimentare pentru patenta nu exista (art. 16 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

    Nu, contributiile de asigurare sociala de stat nu se includ în taxa pentru patenta de întreprinzator. Detinatorii patentei de întreprinzator achita personal contributia de asigurare sociala de stat la casele teritoriale de asigurari sociale (art. 12 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

    Achitarea contributiei de asigurare sociala de stat îi asigura titularului patentei dreptul la o pensie minima si la un ajutor de deces (art. 17 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

    Da, perioada de timp pe parcursul careia persoana a activat în baza patentei de întreprinzator se include în vechimea de munca a acestuia cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat (art.17 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

         Cine efectueaza înscrieri în cartile de munca a detinatorilor de patenta privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzator?         Pîna la 01.01.2007, înscrierile în cartile de munca a detinatorilor de patenta privitor la durata activitatii desfasurate în baza patentei de întreprinzator s-au efectuat de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii, iar pentru patentele eliberate si prelungite dupa 01.01.2007 – de catre Casa Nationala de Asigurari Sociale. Conform art. 17 alin. 3, durata activitatii desfasurate în baza patentei se include în vechimea de munca a titularului patentei, cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat. Potrivit pct. 45 din Hotarîrea Guvernului privind carnetul de munca nr. 1449 din 24.12.2007 pentru titularii patentei de întreprinzator, înscrierea în carnetul de munca se efectuiaza de catre organul fiscal care a eliberat patenta .          (MO nr.5-7/23 din 11.01.2008 ) . (art. I pct. 1 si 2, art.III al Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative nr. 208 din 07.07.2006)

        Conditiile de asigurare sociala de stat a titularilor patentei de întreprinzator se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe fiecare an în parte. (art.17 alin. (4) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998) Pentru anul 2010, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009, prevede ca detinatorii patentei de întreprinzator pot fi asigurati pe baza de contract individual încheiat cu Casa Nationala de Asigurari Sociale, platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de 4044 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar.Contributia respectiva va acorda platitorului dreptul la pensie minima si la ajutor de deces. Platind contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în suma de pîna la 35433 lei pe an, dar nu mai putin de 1/12 din aceasta suma lunar, platitorului i se acorda dreptul la pensie de asigurari sociale de stat pentru limita de vîrsta si la ajutor de deces. (art. 6 alin. (1) al Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009).

(Baza generalizată a practicii fiscale se modifică urmare a operării unor modificări la Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015)

Se va permite prelungirea de catre organele fiscale a patentei de întreprinzator în cazul în care solicitantul patentei nu va detine documentul ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.          În urma modificarilor si completarilor operate la Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzator (în continuare Lege), prin Legea nr. 186 din 15.07.2010 pentru modificarea si completarea unor acte legislative, au fost operate unele modificari si completari ce tin de aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru desfasurarea activitatii în baza activitatii patentei de întreprinzator. Prin completarea data, solicitantul patentei de întreprinzator, conform prevederilor art. 4 alin.5 al Legii, la cererea de eliberare a patentei, va anexa si documentele ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala. Mentionam ca, în acest sens Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în comun cu Compania Nationala de Asigurari în Medicina, a expediat IFS teritoriale circulara nr.26-08/3-15-489/5736 din 09 septembrie 2010, unde cerinta de prezentare a documentelor ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala este obligatorie numai în cazul în care, solicitantul patentei de întreprinzator, solicita eliberarea patentei. Astfel, în cazul solicitarii de catre detinatorul de patenta a prelungirii acesteia nu este obligatoriu de a anexa la cererea de prelungire documentele ce confirma statutul de persoana asigurata în sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala.

    Conform art. 4 alin. (5) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
      În conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999, persoana asigurată este persoana fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
     Categoriile de plătitori și persoane asigurate, tarifele și termenele de achitare a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat sunt reflectate în Anexa nr. 1 la legea menționată.
    Potrivit pct. 1.8. din această Anexă, titularii patentei de întreprinzător (cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi) achită contribuţia de asigurare socială de stat în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă.
      Astfel, în cazul în care perioada de activitate solicitată a fi desfășurată în baza patentei de întreprinzător constituie o lună, dar cuprinde două luni calendaristice, taxa pentru patentă se achită pentru o lună, iar contribuțiile obligatorii de asigurări sociale de stat - pentru două luni, în mărime de 1/12 lunar din suma fixă anuală, stabilită de legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

     Titularul patentei de întreprinzător, care se află în concediu pentru îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, a cărui contract de muncă este suspendat de către angajator, se exceptează de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
(Temei: Scrisorea Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 1878 din 30.04.2021)

news-events