27 decembrie 2021 – termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021

03/12/2021
Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de înmânare a avizelor de plată pentru contribuabilii care au obligația să achite impozitul pe avere.

Astfel, contribuabilii care au fost identificați la situația din 1 noiembrie 2021 în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere, au fost informați despre suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată, prin intermediul avizelor de plată.

Potrivit art. 2877 din Codul fiscal, termenul de achitare a impozitului pe avere este până la data de 25 decembrie a anului de gestiune. Reieșind din faptul că, în acest an ziua de 25 decembrie 2021 este zi de odihnă, termenul – limită de achitare a impozitului respectiv se consideră 27 decembrie 2021.

Totodată, în cazul în care contribuabilul nu a recepționat avizul de plată la impozitul pe avere, acesta urmează să se adreseze subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia se deservește.

Achitarea impozitului pe avere poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay.

În cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat până la data de 27 decembrie 2021, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0219 % per zi.

Precizăm că, impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi căsuțelor de vacanță (cu excepția terenurilor) a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiții:

  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
  • suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Pentru informații suplimentare, vă îndemnăm să contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Similar news

SFS va verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul
18/11/2021
SFS va verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul
SFS va lansa noi funcționalități în cadrul SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”
17/11/2021
SFS va lansa noi funcționalități în cadrul SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”
SFS anunță concurs pentru selectarea persoanelor competente pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate
17/11/2021
SFS anunță concurs pentru selectarea persoanelor competente pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate
SFS de comun cu perceptorii fiscali vor intensifica acțiunile privind reducerea restanței la impozitul pe bunurile imobiliare
16/11/2021
SFS de comun cu perceptorii fiscali vor intensifica acțiunile privind reducerea restanței la impozitul pe bunurile imobiliare
news-events