7 332 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-aprilie 2023

15/05/2023
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 40,1% în primele 4 luni ale anului 2023 și constituie 17,2 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2022.

Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2023 au fost identificate 929 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, au fost efectuate controale la 147 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 321,2 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 24,8 mii lei și aplicată amendă în mărime de 11 mii lei.

În rezultatul acțiunilor întreprinse în primele 4 luni ale anului 2023, au fost înregistrate 7 332 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 18,5% mai multe decât în perioada similară a anului 2022.

 


 

Perioada 01.01.2022-30.04.2022

Perioada 01.01.2023-30.04.2023

Devieri 2023/2022

suma

%

Încasări, mii lei

12 307,4

17 244

+4 936,6

+40,1

Contracte înregistrate

6 189

7 332

+1 143

+18,5


Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute. Pentru mai multe detalii, accesați următorul link.

Similar news

Deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de AAPL pentru anul 2023, publicate pe pagina-web a SFS
12/05/2023
Deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de AAPL pentru anul 2023, publicate pe pagina-web a SFS
Serviciul Fiscal de Stat va continua cooperarea cu Departamentul Trezoreriei SUA
11/05/2023
Serviciul Fiscal de Stat va continua cooperarea cu Departamentul Trezoreriei SUA
Procedura de stingere a obligației fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești va fi simplificată
10/05/2023
Procedura de stingere a obligației fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor bănești va fi simplificată
SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
04/05/2023
SFS anunță lucrări de îmbunătățire a serviciilor fiscale electronice
news-events