SFS reamintește persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile prin intermediul Booking și Airbnb despre necesitatea achitării impozitului pe venit

29/07/2022
Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în locațiune proprietate imobiliară altor persoane fizice, prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute din această activitate.

Conform prevederilor Codului fiscal, contribuabilii menționați supra sunt obligați să depună la Serviciul Fiscal de Stat o Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2),  în termen de 7 zile de la transmiterea în folosință/posesie a proprietății imobiliare. Declarația-Cerere poate fi descărcată aici.

Dacă transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare (prin platformele Booking, Airbnb și altele), are loc fară încheierea unui contract în formă scrisă între părți, în Declaraţia-Cerere (anexa nr. 2 la Ordinul SFS nr. 622/2018) contribuabilul urmează să bifeze poziţia – “nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă”.

În cazul în care contribuabilul deține semnătura electronică/mobilă acesta are posibilitatea de remitere a Declarației-Cerere prin intermediul serviciilor electronice, și anume, SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”. Pentru o descriere mai detaliată a tuturor pașilor care trebuie urmați, accesați instrucțiunile aferente aici.

Declarația-Cerere poate fi depusă și prin intermendiul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Stat. Aceasta, împreună cu documentele confirmative (autentificate prin semnătură digitală), urmează a fi transmisă la adresa electronică mail@sfs.md.

De asemenea, Declarația-Cerere împreună cu documentele confirmative pot fi depuse la orice subdiviziune a SFS, iar în cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea SFS, acestea pot fi expediate în adresa SFS, prin intermediul unei scrisori recomandate.

Achitarea impozitului pe venit în mărime de 7% din venitul obținut de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare, urmează să fie efectuată până la data de 25 a lunii în curs.

Achitarea poate fi efectuată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay, alegând serviciul „Impozitul pe venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobilului”.

Noutăți asemănătoare

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile – în creștere cu peste 20%
28/07/2022
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile – în creștere cu peste 20%
Programul seminarelor de instruire organizate de SFS în trimestrul III al anului 2022
28/07/2022
Programul seminarelor de instruire organizate de SFS în trimestrul III al anului 2022
Modelele MCC/IF incluse în Registrul unic în perioada 1998-2005 nu vor putea fi utilizate după 31 ianuarie 2023
19/07/2022
Modelele MCC/IF incluse în Registrul unic în perioada 1998-2005 nu vor putea fi utilizate după 31 ianuarie 2023
SFS invită agenții economici din domeniul agricol din Anenii Noi la o discuție cu angajații autorității
19/07/2022
SFS invită agenții economici din domeniul agricol din Anenii Noi la o discuție cu angajații autorității
news-events