Avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs, excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special

17/05/2024
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs vor fi excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special, urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 229/2024, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 27 martie 2024.

Conform art. 1171 din Codul fiscal, la transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoțire a mărfurilor. În cazul în care furnizorul emite avize de însoțire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, până la sfârșitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective.

În cazul utilizării facturii fiscale electronice (e-factura), furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele respective.

Corespunzător, contribuabilii pot utiliza stocul disponibil de avize de însoțire a mărfurilor până la efectuarea modificărilor la art. 1171 din Codul fiscal.

Totodată, urmare a excluderii foii de parcurs din lista documentelor primare cu regim special, informăm că pentru documentarea operațiunii de consum de combustibil și de utilizare a mijloacelor de transport, contribuabili sunt în drept să utilizeze formulare de documente contabile aprobate de conducerea contribuabilului, conform necesităților proprii.

Similar news

Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Comanda online a formularelor tipizate” și SIA „Declarația electronică – persoane juridice”
15/05/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Comanda online a formularelor tipizate” și SIA „Declarația electronică – persoane juridice”
Convenția privind evitarea dublei impuneri dintre Republica Moldova și Republica Franceză – în vigoare
14/05/2024
Convenția privind evitarea dublei impuneri dintre Republica Moldova și Republica Franceză – în vigoare
SFS continuă discuțiile cu instituțiile financiare referitor la implementarea standardului OCDE pentru schimbul automat de informații
10/05/2024
SFS continuă discuțiile cu instituțiile financiare referitor la implementarea standardului OCDE pentru schimbul automat de informații
Directorul SFS Olga Golban a avut o rundă de discuții cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
08/05/2024
Directorul SFS Olga Golban a avut o rundă de discuții cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova
news-events