Centrul unic de apel al SFS – modalitate de comunicare directă și operativă cu contribuabilii

24/11/2021

Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat reprezintă o modalitate de comunicare directă și operativă cu beneficiarii principali ai serviciilor autorității fiscale. Linia telefonică gratuită (0 8000 1525) permite eliminarea neclarităților privind determinarea specialistului necesar și numărul potrivit pentru a-l contacta.

Pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2021, de către operatorii Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat au fost recepționate 131 399 apeluri de la contribuabili. Informația detaliată se prezintă conform tabelului.

Nr. buton

Descrierea butonului

Nr. apeluri

Butonul 1

Consultații în domeniul legislației fiscale

34 029

Butonul 2

Asistența Tehnică

96 995

Butonul 3

Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale

365

Butonul 4

Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali

9

Butonul 5

Verificarea timbrelor de acciz

1

Precizăm că, referitor la apelurile privind raportarea faptelor ilegale din partea angajaților Serviciului Fiscal de Stat, urmare a cercetărilor de serviciu întreprinse, nici în unul din cazuri informația nu s-a confirmat.

Reiterăm că, pentru a primi consultații, persoanele care vor apela la Centrul unic de apel vor naviga prin următorul meniu:

Butonul 1 - Consultații în domeniul legislației fiscale, care va avea următoarele compartimente:

  • Informații privind impozitul pe venit;
  • Informații privind taxa pe valoare adăugată și accize;
  • Informații privind impozite, taxe locale și patenta de întreprinzător;
  • Alte întrebări.

Butonul 2 - Asistența Tehnică;

Butonul 3 - Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale;

Butonul 4 - Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali;

Butonul 5 - Verificarea timbrelor de acciz.

Programul de lucru al operatorilor Centrului corespunde cu programul de lucru al instituției și este anunțat de către robotul telefonic persoanelor care apelează în afara orelor de program.

Totodată, robotul telefonic oferă și informația cu privire la depunerea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Similar news

27 decembrie 2021 – termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
03/12/2021
27 decembrie 2021 – termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2021
SFS va verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul
18/11/2021
SFS va verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul
SFS va lansa noi funcționalități în cadrul SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”
17/11/2021
SFS va lansa noi funcționalități în cadrul SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”
SFS anunță concurs pentru selectarea persoanelor competente pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate
17/11/2021
SFS anunță concurs pentru selectarea persoanelor competente pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate
news-events