În atenția persoanelor fizice care obțin venituri de la darea în locațiune a bunului imobil prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele

30/05/2022
Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute.

Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, sunt obligate să depună la Serviciul Fiscal de Stat Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2),  în termen de 7 zile de la transmiterea proprietății imobiliare.

Dacă transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare (prin platformele Booking, Airbnb și altele), are loc fară încheierea unui contract în formă scrisă între părți, în Declaraţia-Cerere contribuabilul urmează să bifeze poziţia – “nu este întocmit contract în scris de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă”.

Totodată, în cazul în care contribuabilul deține semnătura electronică/mobilă acesta are posibilitatea de înregistrare a Declarației-Cerere prin intermediul serviciilor electronice, și anume, SIA „e-Cerere” modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, fără deplasarea la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.

Achitarea impozitului pe venit în mărime de 7% din venitul obținut de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare, urmează să fie efectuată până la data de 25 a lunii în curs. Achitarea poate fi efectuată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay, alegând serviciul „Impozitul pe venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobilului”.

Similar news

Procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice în cazul modificării conducătorului
26/05/2022
Procedura de obținere a accesului la serviciile fiscale electronice în cazul modificării conducătorului
Modalitățile de comunicare cu Serviciul Fiscal de Stat
23/05/2022
Modalitățile de comunicare cu Serviciul Fiscal de Stat
În atenția agenților economici care efectuează operațiuni economice cu metale și deșeuri de metale
16/05/2022
În atenția agenților economici care efectuează operațiuni economice cu metale și deșeuri de metale
174 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
05/05/2022
174 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
news-events