Serviciul Fiscal de Stat a lansat noua pagină-web oficială a instituției

02/04/2021

Serviciul Fiscal de Stat a lansat astăzi noua pagină-web a instituției. Evenimentul a avut loc în contextul aniversării a 4 ani din momentul de când Serviciul Fiscal de Stat și-a început activitatea în calitate de entitate de administrare fiscală unitară, capabilă să realizeze cele mai ambițioase obiective determinate de evoluțiile macroeconomice și interesele naționale.

Implementarea noii versiuni a paginii-web oficiale a Serviciului Fiscal de Stat a avut drept scop facilitarea unei interacțiuni viabile a contribuabililor cu Autoritatea fiscală naţională, prin prisma furnizării informației într-un format atractiv, ergonomic și intuitiv.

Portalul actual are o structură multidimensională, dinamică care oferă o căutare și accesare eficientă a informației de diferită natură, și care poate fi accesată de pe diferite dispozitive de ultimă generație (gen Android , iOS) precum și instrumente informaționale de înaltă calitate.

Pagina nouă dispune de interfață utilizator multilingvă: română, rusă și engleză, care  va permite furnizarea informației către diferite grupuri țintă de contribuabili, vorbitori de 3 limbi diferite.

Informația a fost structurată și divizată pentru fiecare categorie de contribuabili existenți, spre exemplu: Contribuabili - persoane juridice, contribuabili persoane fizice-cetăţeni, contribuabili-nerezidenți, viitorii contribuabili, ultimii reprezentând un grup țintă foarte important pentru SFS.

De asemenea, noua pagină-web a Serviciului Fiscal de Stat dispune de un modul pentru persoanele cu dizabilități, care va permite ca site-ul să fie ușor accesibil și pentru persoanele cu dizabilități vizuale.

Funcționalul noii pagini permite contribuabililor reducerea timpului necesar procesului de vizualizare, de regăsire și extragere a documentelor relevante aferente activității SFS. Totodată, noul sistem de căutare implementat, va permite reflecția versiunii finale a cadrului normativ și legislativ, specificând toate modificările și completările ce au avut loc în legislație.

Un nou aspect al portalului ce ține de comunicarea digitală, prin care actualul Portal va servi drept un spațiu unic pentru accesarea informațiilor publice și a serviciilor electronice furnizate de către SFS, a informațiilor veridice și accesibile pentru vizitatori cu privire la serviciile electronice.

Mai mult, noul site facilitează interacțiunea cetățenilor cu Chat-boxul, așa zisului Asistent virtual. Acest mecanism de feed-back va permite asistența inteligentă de ghidare a contribuabililor asupra întrebărilor parvenite.

Este de menționat, că la elaborarea noii pagini au stat o serie de consultări cu contribuabilii, mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare, pe marginea noilor funcționalități. Toate propunerile constructive au fost luate în calcul şi respectiv implementate.

Pentru contribuabilii care doresc să revină la versiunea precedentă a paginii-web, este creată rubrica Versiunea precedentă, care odată accesată poate să direcționeze către Versiunile anterioare a paginilor oficiale www.sfs.md, www.servicii.fisc.md și www.cabinetulpersonal.sfs.md. Începând cu data 01.01.2022 paginile menționate vor fi sistate.

Pagina web a fost modernizată cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului de Modernizare a administraţiei fiscal (TAMP).

Similar news

11 miliarde lei încasate la BPN de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 3 luni ale anului 2021
01/04/2021
11 miliarde lei încasate la BPN de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 3 luni ale anului 2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
27/01/2021
9411 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în nouă luni ale anului curent
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
10/10/2020
Persoanele fizice care au obținut venit impozabil mai mare de 360 000 lei nu vor mai utiliza scutirea personală
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
09/10/2020
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează corectitudinea formării prețurilor la produsele social importante
news-events