Taxpayer Service General Department

Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Prevederele Cap.112 din Titlul V al Codului fiscal reguli speciale privind determinarea prețurilor de transfer conform principiului lungumii brațului, puse în aplicare începând cu 1 ianuarie  2023, aplicarea în practică. 

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele pentru resursele naturale.                                                                                                                                                                                 
2.Perioada fiscală, termenul de calculare și de achitare a taxelor pentru resursele naturale.
3.Prezentarea dării de seamă aferente taxelor pentru resursele naturale.

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.
2.Perioada fiscală și termenele de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă pentru taxele rutiere.
3.Aspecte ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – Forma TFD 19, aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 08.08.2018.

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Particularitățile determinării obligațiilor fiscale,  de către agenții economici care desfățoară activități in domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase.

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
0 / 50
More description

1.Aspecte generale de inițiere în afaceri. Alegerea formei organizatorico-juridică, dacă este necesară licența și /sau autorizația înregistrarea activității de întreprinzător.
2.Aspecte fiscale, asigurarea aplicării ECC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar, rapoartele prezentate la SFS, evidența contabilă, respectarea legislaţiei muncii si aspecte juridice.
3.Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.
4.Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor.

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,10
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
1 / 50
More description

1.Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia. 

Trainers
Matei Alexei
Contact details
0 (241) 2-27-83 cimisliaddf@sfs.md
Status
Offline
news-events