Фильтр

Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar
опубликован : 13-06-2023
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
Ghid cu privire la utilizarea subsistemului „Contul unic”
опубликован : 07-12-2022
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
опубликован : 02-06-2022
Руководство начинающего предпринимателя – налоговые аспекты
Данное руководство ознакомит вас с налоговыми аспектами осуществления предпринимательской деятельности. Оно предоставит вам базовые знания в области налогообложения, которые впоследствии послужат опорой для успешного ведения бизнеса.
опубликован : 24-03-2022
Руководство пользователя АИС Личный кабинет налогоплательщика
опубликован : 22-03-2022
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021 de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător
опубликован : 07-03-2022
Руководство пользователя ИС „e-Factura”
опубликован : 18-10-2021
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
опубликован : 11-06-2021
Carta contribuabilului
Conform Constituției Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii stabilite de lege constituie datoria și obligația fiecărui cetățean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite și alte plăți obligatorii, care nu sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
опубликован : 25-03-2021
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2021
Ghid privind modul de autentificare în doi pași
опубликован : 15-12-2020
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 25-02-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2019
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
опубликован : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2018
news-events