Фильтр

Ghid privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare
опубликован : 21-08-2023
Ordin SFS nr. 231 din 30.05.2022
Cu privire la eliberarea Confirmării rezidenței pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate
опубликован : 03-06-2022
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit aferente anului 2021 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
опубликован : 07-03-2022
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni
опубликован : 01-03-2021
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
опубликован : 17-11-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2019 pentru persoanele fizice cetățeni
опубликован : 20-03-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
опубликован : 26-03-2019
Приказ № 82 от 27.02.2019
о выдаче подтверждения о полученных доходах и налоговых обязательствах, удержанных/оплаченных из доходов, полученных в Республике Молдова гражданами Республики Молдова, в целях представления уполномоченным органам
опубликован : 27-02-2019
Приказ № 150 от 05.09.2018
об утверждении формы CET18 – Декларация физического лица о подоходном налоге и положение о порядке заполнения
опубликован : 05-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
опубликован : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
опубликован : 27-03-2018
Ghid privind luarea la evidenţă fiscală a misiunilor diplomatice, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională, impozitarea veniturilor obţinute în cadrul acestora și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
Prezentul ghid stabilește modul de luare la evidenţă fiscală și de impozitare a veniturilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională și persoanelor fizice cetățeni străini din cadrul acestora, precum și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
опубликован : 02-11-2017
Ordin MF nr. 2 din 09.01.2017
Privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
опубликован : 09-01-2017
news-events