Confirmare de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate (2-CR22)

Adoption date : 03-06-2022

New

Title
Download file
Cerere de eliberare a confirmării de rezidență cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate (1-CR22)

Adoption date : 03-06-2022

New

Title
Download file
(Forma CET18) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia

Adoption date : 25-02-2022

New

Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Title
Download file
Formular.pdf
Instrucțiune.pdf
Cerere privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător

Adoption date : 02-04-2021

New

Title
Download file
Cererea angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
Confirmare privind neutilizarea de către soț (soție) a scutirii în temeiul art.34 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
Confirmare privind neutilizarea scutirii personale în temeiul art.33 din Codul fiscal pentru perioada prestării serviciilor şi/sau lucrărilor

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
(Forma CET18) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma CET18) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Adoption date : 22-12-2020

(Forma CET18) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Title
Download file
(Forma CET15) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Adoption date : 22-12-2020

(Forma CET15) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Title
Download file
(Forma CET08) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

Adoption date : 22-12-2020

Title
Download file
news-events