(Formularul UNIF21) Darea de seamă unificată/(Declaraţia) Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma UNIF18) Darea de seamă fiscală unificată/(declaraţia)

Adoption date : 10-01-2021

Valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF18) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;

Adoption date : 05-08-2021

Title
Download file
(Forma DASS19) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii. Valabilă începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma SIMM20) Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma IRM19) Informație privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma ONG17) Declaraţia privind impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DASS19) Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DAJ17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma IVAO15) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma SIMM20) Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020

Title
Download file
(Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominal a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma UNIF18) Darea de seamă fiscală unificată/(declaraţia)

Adoption date : 10-01-2021

Valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

Title
Download file
(Anexa la Forma AI17) Registrul-jurnal de vînzări şi procurări

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Anexa la Forma AI17) Borderou de achiziție

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Cerere de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
Forma DAJ17 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și Modul de completare a acesteia. Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020

Adoption date :

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF18) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma CNOTAREX15) Calculul impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc

Adoption date :

Title
Download file
(Forma IRV14) Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta

Adoption date :

Title
Download file
(Formularul UNIF21) Darea de seamă unificată/(Declaraţia) Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma UNIF18) Darea de seamă fiscală unificată/(declaraţia)

Adoption date : 10-01-2021

Valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

Title
Download file
(Formularul UNIF21) Darea de seamă unificată/(Declaraţia) Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma UNIF18) Darea de seamă fiscală unificată/(declaraţia)

Adoption date : 10-01-2021

Valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF18) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
(Formularul UNIF21) Darea de seamă unificată/(Declaraţia) Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021

Adoption date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma UNIF18) Darea de seamă fiscală unificată/(declaraţia)

Adoption date : 10-01-2021

Valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma UNIF18) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)

Adoption date : 10-01-2021

Title
Download file
news-events