(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma TBDSA15) Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125 (1) din Codul fiscal, modificată prin Ordinul SFS nr.27 din 29.01.2018

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Adopted date : 10-01-2021

Valabil începînd cu prima perioadă de raportare pentru 2018

Title
Download file
(Forma ACZ09) Declarația privind accizele

Adopted date :

Title
Download file
(Forma ACZ09) Declarație privind accizele

Adopted date :

Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2017

Title
Download file
(Forma DPP16) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DPP08) Darea de seamă privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DPP12) Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
Cererea privind înregistrarea ECC

Adopted date :

Title
Download file
Notificarea privind modificarea în ECC a adresei sediului/unității structural unde este amplasat ECC

Adopted date :

Title
Download file
Notificarea privind radierea din evidență a ECC

Adopted date :

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autoturisme

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Anexa nr.1 la Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
Сhitanța de recepție a plăților fiscale

Adopted date :

Title
Download file
Act de achiziție a mărfurilor

Adopted date :

Title
Download file
Bon de plată

Adopted date :

Title
Download file
Borderou de achiziție al laptelui

Adopted date :

Title
Download file
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale

Adopted date :

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autobuze

Adopted date :

Title
Download file
Foaie de parcurs pentru autocamioane

Adopted date :

Title
Download file
Anexa la formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017)

Adopted date :

Title
Download file
Aviz de însoțire a mărfii

Adopted date :

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr.73 din 15.02.2021, valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021)

Adopted date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma BIJ17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020)

Adopted date : 11-01-2021

valabil începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020

Title
Download file
(Forma BIJ15) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adopted date :

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adopted date :

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr.73 din 15.02.2021, valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021)

Adopted date : 15-02-2021

Title
Download file
(Forma BIJ17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020)

Adopted date : 11-01-2021

valabil începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020

Title
Download file
(Forma BIJ15) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adopted date :

Title
Download file
(Forma BIJ 17) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adopted date :

Title
Download file
Forma VEN12

Adopted date : 22-12-2017

Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020

Title
Download file
Informație privind veniturile calc. și achitate în folosul persoanei fiz. (jur.) și privind impozitul pe venit reținut din aceste venituri

Adopted date :

Title
Download file
Fișa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

Adopted date :

Title
Download file
(Forma CPF17) Cererea privind modificarea perioadei fiscale

Adopted date :

Title
Download file
Informația privind salariul și alte plăți salariale efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

Adopted date :

Title
Download file
Cerere de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020

Adopted date :

Title
Download file
(Forma ISAPTI17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IU17) Declarația cu privire la impozitul unic

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asigurări obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii calculate

Adopted date :

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscal -ianuarie 2020

Title
Download file
(Forma IALS18) Privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, plăţi achitate rezidenţilor din alte surse de venit şi impozit pe venit reţinut din aceste

Adopted date :

Începînd cu perioada fiscală 2019. În vigoare din 01.01.2020

Title
Download file
(Forma INR14) Nota de inf. privind imp. reținut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente

Adopted date :

Title
Download file
(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Adopted date : 10-01-2021

Începînd cu perioada fiscală 2018

Title
Download file
(Forma VEN08) Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma INR09) Nota de inf. privind imp. reținut din sursele de venit altele decît salariul achitate persoanelor nerezidente

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit,a primelor de asig. obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asig. sociale de stat obligatorii calculate

Adopted date :

Prima perioadă–pentru luna ianuarie 2019

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IALS14) Nota de inf. privind sal. și alte plăți efect. de către patron în folosul angaj. precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IAL09) Nota de informare privind salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților și privind impozitul pe venit reținut din aceste plăți

Adopted date :

Title
Download file
(Forma POLMED17) Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma EMPOLDEP19) Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

Adopted date :

Title
Download file
(Forma EMPOLDEP17) privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor

Adopted date :

Title
Download file
(Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozit pe venit, a primelor de asig.obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţii de asig.sociale de stat obligatorii calculate

Adopted date : 10-01-2021

Se utilizează începând cu prima perioadă fiscală-ianuarie 2020

Title
Download file
(Forma MED08) Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DISM16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DIS08) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma DISM12) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Adopted date : 10-01-2021

Cerere privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor - asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor

Title
Download file
Confirmarea privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
Raport privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime

Adopted date : 10-01-2021

Title
Download file
(Forma TVAFACT)

Adopted date : 10-01-2021

Anexa nr.1 la Declaratia privind TVA

Title
Download file
Forma TVA12

Adopted date : 01-03-2020

Valabilă pentru perioada începând cu anul 2020

Title
Download file
Application for registration as a VAT payer

Adopted date : 30-04-2015

Application for registration as a VAT payer

Title
Download file
Request for the issuance of the Certificate on the amounts of VAT not refunded for exported goods

Adopted date : 10-12-2012

Request for the issuance of the Certificate on the amounts of VAT not refunded for exported goods

Title
Download file
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată

Adopted date :

Title
Download file
Cerere de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată (pentru producătorii agricoli)

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA (în redacția Ordinului SFS nr.44 din 31.01.2018)

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TVA12) Declaraţia privind TVA

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale

Adopted date : 10-01-2021

Valabil începînd cu perioada fiscală aferentă trim. I, 2020

Title
Download file
(Forma TRN 21) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr.376 din 27.07.2020, în vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă trim.I, 2021)

Adopted date :

Title
Download file
Informaţia privind volumul de apă livrată în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e) al Codului fiscal

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TRN15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr. 52 din 05.02.2018)

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TFSP20) Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației

Adopted date : 10-01-2021

În vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă lunii iulie 2020

Title
Download file
(Forma TTM) Taxa pentru serviciile de telefonie mobilă

Adopted date :

Title
Download file
(Forma PSV) Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TL13) Darea de seamă pe Taxele locale

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TDL13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TDLMS09) Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcina masică pe osie sau ale caror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TFZD15) Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afară

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TFD19) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adopted date : 11-01-2021

Title
Download file
(Forma TGN07) Darea de seamă privind taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TDLM13) Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TFD10) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adopted date :

Title
Download file
(Forma TFD13) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Adopted date :

Title
Download file
(Forma ITFZD15) Informația pe taxele pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților

Adopted date :

Title
Download file
(Forma BIJ15) Calculul impozitului pe bunurile imobiliare

Adopted date :

Title
Download file
news-events