Filter

Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
published on : 02-06-2022
Beginner’s tax guide – tax issues
This guide gives you an overview of the tax issues of doing business. At the same time, the guide will arm you with basic knowledge in the field of taxation, being also a support for starting a business.
published on : 24-03-2022
Ghid de utilizare Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”
published on : 22-03-2022
Ghidul utilizatorului SI „e-Factura”
published on : 18-10-2021
Guide on the tax regime related to the income of non-commercial organizations
This Guide aims to explain how to apply the tax regime established by art. 52 of the Tax Code for the taxation of income of non-commercial organizations and their exemption from taxation.
published on : 05-10-2021
Aspecte generale privind impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar
published on : 11-06-2021
Activitate de întreprinzător în piețele autorizate din Republica Moldova
published on : 05-04-2021
Ghid privind modul de autentificare în doi pași
published on : 15-12-2020
Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 25-02-2020
Ghidul privind înregistrarea și regimul fiscal aferent persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din horticultură și/sau fitotehnie și/sau de obiecte ale regnului vegetal
Regimul fiscal al persoanelor fizice rezidente care intenţionează să desfășoare activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, se aplică doar activităţilor de achiziţii şi vânzare a produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal, recoltate pe teritoriul Republicii Moldova
published on : 31-01-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2019
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
published on : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
published on : 01-03-2018
GUIDE on tax registration of diplomatic missions, technical or investment assistance projects, taxation of income received within them and connection to electronic tax services
This guide sets out the procedure of tax registration and taxation of income of diplomatic missions, accredited consular office, technical assistance or investment projects, and of individuals foreign citizens within them, as well as the procedure of connection to electronic tax services
published on : 02-11-2017
Ghid privind modul de calculare și achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
Prezentul ghid este elaborat în temeiul prevederilor actelor legislative şi normative care reglementează activitatea de întreprinzător în Republica Moldova, titlului III din Codul fiscal și reprezintă recomandări metodice cu privire la modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată în sectorul agrar
published on : 30-03-2017
news-events