Filter

Ghid privind depunerea Declaraţiei-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare
published on : 28-07-2022
Ordin SFS nr. 231 din 30.05.2022
Cu privire la eliberarea Confirmării rezidenței pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul deschiderii conturilor la instituțiile bancare din străinătate
published on : 03-06-2022
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit aferente anului 2021 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
published on : 07-03-2022
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 01-03-2021
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital
published on : 17-11-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2019 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 20-03-2020
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
published on : 26-03-2019
Ordin SFS nr. 82 din 27.02.2019
Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate
published on : 27-02-2019
Ordin MF nr. 150 din 05.09.2018
privind aprobarea formularului CET18 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
published on : 05-09-2018
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
published on : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
published on : 27-03-2018
GUIDE on tax registration of diplomatic missions, technical or investment assistance projects, taxation of income received within them and connection to electronic tax services
This guide sets out the procedure of tax registration and taxation of income of diplomatic missions, accredited consular office, technical assistance or investment projects, and of individuals foreign citizens within them, as well as the procedure of connection to electronic tax services
published on : 02-11-2017
Ordin MF nr. 2 din 09.01.2017
Privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
published on : 09-01-2017
news-events