Sequence 2080 from 23-10-2013

  • 4 Accizele
  • 4.9 Restituirea accizului
Poate fi efectuată restituirea accizelor fără demararea controlului fiscal agenţilor economici care lunar efectuează livrări de mărfuri accizate la export?
        Conform prevederilor stabilite în pct. 5 şi pct. 72 al „Regulamentul privind restituirea accizelor” aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale poate fi efectuată pentru oricare agent economic înregistrat ca plătitor de accize care satisface următoarele cerinţe:           1)subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;           2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;           3) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;           4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;           5) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile.           Totodată, conform pct.73 al Regulamentului menţionat, sumele accizelor restituite subiecţilor impozabili fără efectuarea controlului, sunt supuse de către organul fiscal verificării tematice sau totale după expirarea termenului de 1 an după emiterea primei decizii de restituire fără control şi, ulterior, în termen de pînă la un an de la ultima verificare tematică sau totală privind restituirea accizelor.
news-events