Sequence 411 from 20-05-2015

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.8 Baza impozabilă
Se va include suma clauzei penale în valoarea impozabilă a livrării impozabile?
    În conformitate cu art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.). 
  Luînd în considerație că clauza penală nu se include în valoarea livrării, valoarea acesteia nu influențează valoarea impozabilă a livrării impozabile. (explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF).
   Totodată, în cazul în care sumele încasate, conform condițiilor contractului sub formă de clauză penală (sancțiuni, penalități), după esența lor nu reprezintă clauză penală (sancțiuni, penalități), îndeplinind executarea obligațiunii, dar de fapt se referă la elementul formarea prețului, care asigură achitarea mărfii (lucrărilor serviciilor), respectiv aceste sume se vor include în valoarea impozabilă a livrării impozabile.
news-events