Sequence 532 from 18-05-2013

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Are dreptul Trezoreria de Stat de a nu restitui contribuabilului suma TVA spre restituire, confirmată prin decizia organului fiscal?
Potrivit pct. 24 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 Trezoreria Centrală, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA, asigură executarea lor.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Este necesar aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe pe formularul CMR, pentru a putea beneficia de restituirea TVA?
Potrivit prevederilor pct. 32 subpct. 4) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, la efectuarea controlului fiscal privind restituirea TVA aferent serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, la solicitarea funcţionarilor fiscali urmează să depună: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plata ce confirma achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa stampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fară trecerea frontierei ţării.
Prin urmare, pe formularul CMR  nu este necesară aplicarea ştampilelor organelor vamale ale statelor limitrofe.  
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Se va supune oare examinării cererea de restituire a TVA dacă aceasta a fost depusă într-o altă perioadă fiscală decît cea în care a fost prezentată Declaraţia privind TVA în care s-a reflectat TVA spre restituire în boxa 22?
 În conformitate cu prevederile punctului 8 al Regulamentului privind restituirea TVA aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA solicitată spre restituire indicată în cererea depusă la organul fiscal trebuie să corespundă cu suma reflectată în boxa 22 „TVA spre restituire” din Declaraţia privind TVA.
 Totodată, conform modului de completare a Declaraţiei privind TVA, completarea boxei 22 se efectuează în Declaraţia privind TVA prezentată în perioada fiscală în care a fost depusă cererea de restituire.         
 Astfel, nerespectarea termenului de prezentare a cererii de restituire a TVA, precum şi necorespunderea sumelor solicitate spre rambursare indicate în cerere şi Declaraţia corespunzătoare privind TVA poate servi drept temei pentru respingerea cererii fără examinare.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), în vigoare de la data publicării.]
news-events