Sequence 115 from 31-01-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
În cazul în care o persoană fizică obţine venit sub formă de royalty, la depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceasta are obligaţia de a declara acest venit?
     Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
     Totodată, potrivit prevederilor al art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.          
     În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin. (31) din articolul menționat de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
    Astfel, persoanele fizice-cetăţeni ce obţin venit din royalty și, potrivit art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceștia nu vor declara venitul respectiv.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

.

Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.5.11. al Bazei Generalizare a practicii fiscale.
news-events