Sequence 155 from 02-04-2019

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
A fost pierdură factura fiscală, are dreptul entitatea de a deduce TVA aferentă, în baza copiei acestei facturi fiscale, autentificată notarial?


      În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
     Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie.
     Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”.
     După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.
    În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la deducere a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.  
      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
Care este procedura de restabilire exemplarului a facturii fiscale în cazul pierderii acestuia?
    În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
  Astfel, în cazul pierderii exemplarului al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei unui alt exemplar al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Respectiv, documentul restabilit va justifica livrarea efectuată/procurare şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.
news-events