Sequence 2553 from 02-12-2013

  • 10 Patenta de întreprinzător
  • 10.1 Dispoziţii generale
Poate fi retrasa patenta de întreprinzator de la detinatorul ei?

     Nu, patenta de întreprinzator nu poate fi retrasa de la detinatorul ei. (art. 3 alin. (11) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

news-events