Sequence 297 from 18-06-2020

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.4 Cotele impunerii
Care sunt cotele taxei pentru apă?

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:
   1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;
    2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;
    3) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;
    4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;
    5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;
    6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.
Subiecţi ai taxei prevăzute la pct. 5) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa potabilă extrasă de alt subiect.
Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.  
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în anexa nr. 1 la titlul VIII al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.4 Cotele impunerii
Care cotă a taxei pentru apă urmează a fi aplicată în cazul în care apa potabilă este extrasă de către un subiect, dar îmbuteliată ulterior de către alt subiect?

       În cazul respectiv, subiectul care extrage apa potabilă, dar nu o îmbuteliază, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 0,3 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă. La rîndul său, subiectul care utilizează, în scopul îmbutelierii, apa potabilă extrasă de către primul subiect, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 15,7 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii.

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.7 Darea de seamă
Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?
Darea de seamă să prezintă de către subiecţii impunerii stabiliți în art. 302 al Codului fiscal.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.3 Obiectul impunerii
Care este obiectul impunerii cu taxa pentru apă?

Obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie:
   a) volumul de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
   b) volumul de apă potabilă utilizată din orice sursă în scopul îmbutelierii;
   c) volumul de apă minerală extrasă;
   d) volumul de apă utilizată de hidrocentrale.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în art. 303 al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.2 Subiecţii impunerii
Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?

Conform prevederilor art. 302 al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale. (art. 302 al Codului fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în art. 302 al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.2 Subiecţii impunerii
Apare pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz?

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, conform art. 13 al Legii nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, obţine statutul de persoană juridică – subiect al impunerii din momentul înregistrării de stat. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă, conform art. 302 al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale.

Respectiv, Asociația, în calitate de persoană juridică care extrage apa din sursele de suprafaţa devine subiect al impunerii cu taxa pentru apă și, respectiv, are obligația de a o calcula și achita.

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.5 Calcularea taxei
Cum se calculează taxa pentru apă?
Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase şi/sau utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare, elaborate de către organul de stat împuternicit de Guvern.
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.5 Calcularea taxei
Cine calculează taxa pentru apă?
Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii stabiliți în art. 302 al Codului fiscal.
news-events