Sequence 101 from 28-02-2018

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă POLMED17, în cazul, în care în perioada de raportare s-au efectuat doar operaţiuni scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
        Potrivit pct.5 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED17), aprobat prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.5 din 11 ianuarie 2017, la efectuarea în perioada de raportare doar a operaţiunilor scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (forma POLMED17) nu se prezintă. 
       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF nr.35 din 31.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.5 din 11.01.2017, în vigoare de la 16.02.2018].
  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Este obligatorie reflectarea în Darea de seamă POLMED17 a operaţiunilor scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, dacă în perioada de raportate s-au efectuat atît operaţiuni pasibile taxării, cît şi operaţiuni scutite de taxă?
         Potrivit pct.4 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED17), aprobat prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.5 din 11 ianuarie 2017, dacă în luna de raportare subiecţii ce desfăşoară activitate de întreprinzător au avut operaţiuni pasibile taxării şi operaţiuni scutite conform art.11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, ei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă pentru perioada fiscală de raportare. 
        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF nr.35 din 31.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.5 din 11.01.2017, în vigoare de la 16.02.2018].
  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.3 Declararea şi achitarea
Care este modalitatea de reflectare în Darea de seamă POLMED17 a operaţiunilor scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
      Potrivit pct.10 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED17), aprobat prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.5 din 11 ianuarie 2017, în coloana 10, în cazul efectuării operaţiunilor scutite de taxă, conform articolului 11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, se indică codul facilităţii după cum urmează:
    a) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.a) – 11/6/a;
    b) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.b) – 11/6/b;
    c) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.c) – 11/6/c;
    d) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.d) – 11/6/d;
    e) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.e) – 11/6/e;
    f) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.f) – 11/6/f;
    g) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.g) – 11/6/g;
    h) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.h) – 11/6/h;
    i) pentru operaţiunile indicate la art.11 alin.(6) lit.i) – 11/6/i.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF nr.35 din 31.01.2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului MF nr.5 din 11.01.2017, în vigoare de la 16.02.2018].
news-events