Sequence 23 from 17-01-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

     Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

news-events