Ordinul SFS nr. 23 din 17-01-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Când apare teremenul obligaţiei fiscale la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

      Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.26 Taxarea inversă
Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

     Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

news-events