Sequence 231 from 04-05-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
Cînd apare obligația de excludere de la deducere a TVA sau dreptul la deducere a TVA, în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere în locul livrărilor impozabile sau invers, în condițiile în care mărfurile, destinația cărora se modifică, nu se utilizează în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix, ci se livrează de către furnizor în calitate de marfă?

Conform art.102 alin.(6) din Codul fiscal, raportarea sumelor TVA la costuri sau la cheltuieli, în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere în locul livrărilor impozabile.   

În același sens, conform art. 102 alin. (7) din Codul fiscal, deducerea sumelor TVA, în cazul schimbării destinaţiei utilizării mărfurilor, se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere. 

Potrivit art. 93 p.2) din Codul fiscal, marfă reprezintă rezultat al muncii sub formă de articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare.         

Astfel, schimbarea destinației utilizării mărfurilor din livrare impozabilă în livrare scutită de TVA fără drept de deducere și invers, determină necesitatea excluderii de la deducere sau, după caz, necesitatea deducerii TVA, care se efectuează la momentul utilizării mărfurilor, destinația cărora se modifică, în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix.          

Pentru mărfurile, destinația cărora se modifică fără utilizarea lor în calitate de materie primă, materiale sau mijloace fixe, excluderea de la deducere a TVA sau deducerea acesteia se efectuează la momentul efectuării livrării lor, în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal, care stabilesc dreptul la deducerea sumei TVA sau obligația de atribuire la costuri sau la cheltuieli a sumei TVA aferente procurărilor destinate efectuării livrărilor corespunzătoare.

news-events