Sequence 206 from 13-05-2019

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Este oare obligat rezidentul Republicii Moldova să rețină impozitul la sursa de plată din suma achitată pentru marfa procurată peste hotare Republicii Moldova de la o persoana nerezidentă?
       Potrivit art.70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.         
       Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.         
      Astfel, suma achitată nerezidentului pentru marfa procurată peste hotarele republicii de la o persoană nerezidentă nu constituie venit obţinut în Republica Moldova, și pentru rezidentul Republicii Moldova nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată.
news-events