Sequence 76 from 22-02-2019

  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.2 Modul de prezentare a informatiei de subiectii nominalizati în art.22611 si art.92 din Codul fiscal
În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, care dată a operațiunii se indică în coloana 8, dacă entitatea a efectuat mai multe operațiuni de împrumut pe parcursul perioadei fiscale cu aceeași persoană fizică, inclusiv cu fondatorul?

    În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018 informația se prezintă pentru fiecare operațiune de contractare/rambursare a împrumuturilor în parte, cu indicarea datei operațiunii și modalității de contractare/rambursare.

  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.2 Modul de prezentare a informatiei de subiectii nominalizati în art.22611 si art.92 din Codul fiscal
Care este prima perioadă fiscală, pentru care persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător prezintă informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoanele fizice?
     Conform art. 22611 alin. (2) lit. 12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor fizice care practică activitate independentă, sunt obligate să prezinte Serviciului Fiascal de Stat, în scopul estimării venitului persoanei fizice prin metode indirecte, informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoane fizice în perioada anului fiscal. (Modificarea a fost întrodusă prin Legea nr. 288 din 15.12.2017)     
     Respectiv, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă urmează să prezinte informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice începând cu perioada anului 2018, termenul de prezentare fiind până la 25 februarie a anului următor anului de gestiune.
  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.2 Modul de prezentare a informatiei de subiectii nominalizati în art.22611 si art.92 din Codul fiscal
Care este procedura de prezentare a informațiilor pe Anexele nr. 10 și 11, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018?
    Conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, informația se prezintă doar în format electronic prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md accesând în compartimentul „Persoane juridice”, serviciul „Colectarea informațiilor din sursele indirecte”.
    În scopul prezentării informației conform anexei nr.10 și nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018, accesul la sistem Sistemul Informațional Automatizat ”Colectarea Informației din Sursele Indirecte”, este asigurat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în mod automatizat, pentru utilizatorii înregistrați cu rol de administrator si contabil-șef.          
    Întru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier format XML, care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.
  • 9 Metode şi surse indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice
  • 9.2 Modul de prezentare a informatiei de subiectii nominalizati în art.22611 si art.92 din Codul fiscal
Se supune raportării informația despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, aferentă persoanelor fizice nerezidenți?
      Conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate mai jos vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele informaţii: 
- persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă prezintă informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;
- persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă prezintă informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;         
     Conform pct. 2 al Ordinului SFS nr. 427 din 21.08.2018 informaţia furnizată în baza art.22611 din Codul fiscal se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.          
     Astfel, informația care urmează să fie prezentată despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, nu se prezentată doar aferent persoanelor fizice nerezidenți.          
     În cazul, în care contribuabilul cunoaște cu certitudine că cetățeanul Republicii Moldova nu este rezident a Republicii Moldova în scopuri fiscale informația nu se va raporta.
news-events