Sequence 397 from 28-04-2016

  • 4 Accizele
  • 4.10 Declararea accizului la buget
În cazul majorării cotei accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat agentul economic care importă mărfuri supuse accizelor (de la pozițiile tarifare menționate) să declare (prin completarea și prezentarea formularului Declarației TBDSA 15) și să achite suma accizului pentru mărfurile în cauză, dacă la momentul efectuării inventarierii mărfurile respective se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale agentului economic?

Conform pct.1 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, obligația completării și prezentării formularului Declarației din anexa nr.1 la prezentul ordin o dețin subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal.          

În conformitate cu pct.3 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, inventarierea stocului de mărfuri indiferent de data importului lor urmează a fi efectuată în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012.          

Potrivit prevederilor pct.20 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, inventarierea bunurilor se efectuează pe fiecare loc de depozitare (amplasare) a acestora şi pe fiecare gestionar.          

Totodată, conform pct.7 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012, gestionar se definește ca fiind persoana care este responsabilă de siguranța și păstrarea bunurilor.          

Luând în considerație cele menționate mai sus, în cazul majorării cotei accizelor subiectul impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat să declare și să achite suma accizului conform art.1251 din Codul fiscal, chiar dacă aceste mărfuri la momentul efectuării inventarierii se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale acestuia.

news-events