Sequence 687 from 19-12-2018

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Care sunt documentele ce confirmă baza valorică a unui activ de capital ?
     Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.         
     Astfel, în dependență de modul în care activul de capital a fost dobîndit baza valorică se va confirma prin documentele corespunzătoare.         
     În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital, baza valorică a acestora va constitui zero.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în cazul înstrăinării unui bun imobil, luînd în considerație că plata se va efectua în două tranșe în ani diferiți?
    În conformitate cu prevederile art.121 alin.(1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.         
    Totodată, potrivit prevederilor art.44 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidență – contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înțelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut în mijloace bănești sau sub altă formă.        Astfel, în scopuri fiscale persoana fizică va determina venitul impozabil prin aplicarea contabilității de casă, conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut, ținînd cont de prevederile legislației fiscale în vigoare pentru fiecare an în parte.         
    Prin urmare, același principiu se va aplica la determinarea creșterii de capital, prin determinarea ponderii din baza valorică totală în raport cu suma încasată pentru anii respectivi de la înstrăinarea activului.
  • 36 Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală
  • 36.1 Persoanele juridice și fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 36.1.3 Tipurile drepturilor și veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală
Urmează a fi calculată prima de asigurare obligatorie de asistență medicală din remunerațiile acordate zilierilor?

    În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se reţin primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală.
    Zilierul are obligaţia de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform actelor normative în vigoare.

news-events