Sequence 156 from 14-02-2014

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.15 Factura fiscală
Ce document se eliberează la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA pe teritoriului ţării ?
      În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) Codului Fiscal.
         Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.
        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]
news-events