Gradul de satisfacție al contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către SFS

07/02/2023
În scopul testării soluției de efectuare a sondajelor de opinie, pusă la dispoziție de către Banca Mondială prin intermediul Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), Serviciul Fiscal de Stat a realizat în perioada 16-31 ianuarie 2023 sondajul de opinie privind nivelul de satisfacție al contribuabililor aferent serviciilor prestate de către autoritatea fiscală.

Sondajul a fost desfășurat în cadrul Sistemului informațional automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție al contribuabililor”, prin completarea individuală a chestionarelor de către contribuabili prin intermediul dispozitivelor special amplasate în incinta Direcțiilor de deservire fiscală.

Chestionarul a fost completat de 2384 de contribuabili. Din numărul total de participanți care au completat chestionarul, 40% sunt persoane fizice (cetățeni), iar 60% - persoane juridice.

Urmare a interacțiunii cu Serviciul Fiscal de Stat, 90,6 la sută din respondenți s-au declarat mulțumiți. Alte 9% au apreciat cu nota medie satisfacția urmare a interacțiunii cu SFS, în timp ce doar 0,3 la sută au menționat că sunt nemulțumiți.

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat din punct de vedere al integrității și al anticorupției a fost apreciată cu calificativul „bine” de către 92,1% din participanții la sondajul de opinie. Alte 7,5% au acordat nota medie la acest capitol, în timp ce doar 0,4 la sută au dat calificativul „rău”.


Referitor la nivelul de pregătire profesională al inspectorilor fiscali, 93,5 la sută din respondenți au acordat calificativul „bine”, 6,2% – satisfăcător, iar alte 0,3% - nesatisfăcător.

96,7 la sută din respondenții la sondaj au menționat că inspectorii fiscali cu care au interacționat au dat dovadă de amabilitate. 3% au apreciat amabilitatea inspectorilor cu nota medie, iar 0,3 au indicat lipsa de amabilitate a angajaților SFS.

 

Aferent activității de comunicare și informare a Serviciului Fiscal de Stat, 91,6% au acordat calificativul „Foarte bine”. Alte 8,3 la sută au apreciat mediul activitatea de comunicare a autorității, iar 0,1% au apreciat negativ această activitate.

Fiind întrebați din ce sursă se informează cel mai des despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, 46% din respondenți au indicat Direcțiile deservire fiscală. O altă sursă populară printre contribuabili este pagina-web oficială www.sfs.md, 28% optând pentru acest răspuns. Alte surse de informare pentru contribuabili sunt mass-media (10%), rețelele de socializare (8%). Restul se informează de la prieteni, colegi, parteneri de afaceri.

 
Serviciul Fiscal de Stat manifestă toată deschiderea în raport cu contribuabilii, consultând constant gradul de satisfacție a acestora în raport cu serviciile prestate de către autoritate.

Rapoartele privind rezultatele sondajelor de opinie pot fi consultate la rubrica „Sondaje de opinie” de pe www.sfs.md.

Reamintim că, implementarea Sistemului informațional automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor” a fost realizată cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului de Modernizare a administraţiei fiscale (TAMP), în anul 2021.
 

Similar news

Învingătorii ediției a IV-a din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
06/02/2023
Învingătorii ediției a IV-a din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
Informații statistice privind desemnarea procentuală pentru anul 2021
02/02/2023
Informații statistice privind desemnarea procentuală pentru anul 2021
4,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în prima lună a anului 2023
02/02/2023
4,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în prima lună a anului 2023
Precizările SFS privind substituirea mașinilor de casă și de control de model vechi (1998-2005)
01/02/2023
Precizările SFS privind substituirea mașinilor de casă și de control de model vechi (1998-2005)
news-events