La 28 iunie 2016 a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Legea № 225 pentru ratificarea Acordului de finanțare și a Acordului de împrumut a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23 septembrie 2016.

Obiectivul de dezvoltare a proiectului TAMP - îmbunătățirea colectării veniturilor, conformării fiscale și serviciilor prestate contribuabililor prin automatizarea și integrarea administrării fiscale.

Viziunea pe termen lung sprijinită de TAMP - o administrație fiscală modernă cu procese operaționale optimizate, susținute de managementul conformării bazat pe riscuri, cu utilizarea eficace a sistemului de comunicare electronică cu contribuabilii, personal calificat și profesionist care contribuie la o administrație fiscală eficace și orientată spre contribuabil.

Proiectul a fost restructurat de trei ori prin:

 • Legea № 140 pentru ratificarea Amendamentului la Acordurile de finanțare și împrumut, în vigoare la 01 noiembrie 2019;
 • Legea № 207 pentru ratificarea Amendamentului № 2 la Acordurile de finanțare și împrumut, în vigoare la 8 decembrie 2020;
 • Legea № 346 din pentru ratificarea Amendamentului № 3 la Acordurile de finanțare și împrumut, intrat în vigoare la 23 decembrie 2022.

Proiectul a avut la bază 5 componente:

 • Politica fiscală, reformele administrației fiscale și dezvoltarea operațională;
 • Dezvoltare Instituțională;
 • Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului;
 • Managementul Proiectului și Managementul Schimbărilor;
 • Menținerea ocupării forței de muncă și supraviețuirea afacerii în contextul pandemiei COVID-19.

Proiectul TAMP, a jucat un rol constructiv în dezvoltarea administrării fiscale din RM. Rezultatele așteptate la nivelul obiectivelor proiectului au fost după cum urmează: (a) Îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili; (b) Sprijinirea supraviețuirii întreprinderilor și susținerea ocupării forței de muncă prin scutiri temporare de impozite în contextul pandemiei COVID-19; (c) Indicatori de rezultate intermediare.

Aceste rezultate au fost împărțite în indicatori care au fost realizați:

 • Creșterea nivelului de satisfacție a contribuabililor;
 • Îmbunătățirea funcționalității site-ului web al Serviciului Fiscal de Stat;
 • Capacitatea angajaților Serviciului Fiscal de Stat de a presta servicii contribuabililor, consolidat;
 • Instrumentul electronic de sondaj al contribuabililor introdus;
 • Menținerea ocupării forței de muncă și a supraviețuirii afacerilor în contextul pandemiei COVID-19, oferind temporar scutiri fiscale;
 • Creșterea valorii nominale a accizelor specifice și minime pentru toate produsele din tutun sub poziția tarifară 240220;
 • S-a asigurat ca livrările de bunuri de către subiecții insolvenți sunt impozitate cu TVA pe principiul taxării inverse;
 • Cadrele juridice stabilite și mecanismele transparente pentru punerea în aplicare a scutirii fiscale temporare a întreprinderilor pentru a atenua impactul fiscal negativ al pandemiei COVID-19;
 • Reducerea arieratelor fiscale;
 • Sistemul de instruire la distanță pentru cele mai importante fluxuri de sarcini.

 Totodată, Proiectul TAMP a răspuns priorităților Serviciului Fiscal de Stat, și anume reformele cuprinzătoare a instituției în ceea ce privește aspectele organizatorice și de resurse umane, politica fiscală și procedurile operaționale, precum și modernizarea amplă a tehnologiilor informaționale.

Proiectul TAMP s-a finalizat la 30 noiembrie 2023.

Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023
publicat la data de 28.02.2024

Plan de acțiuni pentru creșterea nivelului de satisfacție al contribuabililor față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.01.2024

Notificare privind atribuirea contractului
publicat la data de 23.11.2023

Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 14.08.2023

Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 14.08.2023

Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022
publicat la data de 07.08.2023versiunea PDF
Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru realizarea sondajului de monitorizare a satisfacției/percepției contribuabililor în 2022”
publicat la data de 21.03.2023versiunea PDF

Manualul Operațional al Proiectului
publicat la data de 06.03.2023versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru evaluarea capacității sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat”
publicat la data de 28.02.2023versiunea PDF
Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021
publicat la data de 18.08.2022
Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020
publicat la data de 14.03.2022
versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor de evaluare a capacității sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat

publicat la data de 07.03.2022versiunea PDF
 

Notificare privind atribuirea contractului ”Achiziționarea licențelor antivirus pentru servere și echipamente periferice”
publicat la data de 16.11.2021 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 22.12.2020 versiunea PDF

Raport financiar al Proiectului pentru perioada 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2019
publicat la data de 29.09.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: ,,Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: Dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea licitației privind achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 27.02.2020 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 05.11.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează manager de proiect IT în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de 16.08.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează specialist în achiziții în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de31.07.2019 versiunea PDF

Raportul financiar al proiectului pentru perioada 25 ianuarie 2017-31 decembrie 2018
publicat la data de 15.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului. Denumirea serviciilor de consultanță: „Sondajul privind satisfacția contribuabililor cu serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea echipamentului de videoconferință”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului: „Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 15.02.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului
publicat la data de 07.08.2018 versiunea PDF

Notificare privind rezultatul licitației naționale competitive de achiziționare a 400 calculatoare și echipamentelor periferice, TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 17.07.2018 versiunea PDF

Invitație de exprimare a interesului de către consultanți internaționali_TAMP/4/IC-4
publicat la data de 22.05.2018 versiunea PDF

Amendament la documentul de licitație privind achiziționarea calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 11.05.2018 versiunea PDF

Răspuns de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-2 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale
publicat la data de 08.05.2018 versiunea PDF

Cerere de ofertă privind licitația calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 13.04.2018 versiunea PDF

Răspunsurile de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-1 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice
publicat la data de 19.09.2017 versiunea PDF

Achiziție de calculatoare și echipamente periferice de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de 01.09.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Servicii de consultanță
publicat la data de 25.08.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Specialist în Achiziții
publicat la data de 17.02.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Manager de proiect
publicat la data de15.02.2017 versiunea PDF

Document de evaluare a proiectului TAMP (eng)
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Cooperarea cu organizațiile regionale și internaționale de profil reprezintă unul din obiectivele primordiale ale Serviciului Fiscal de Stat în vederea facilitării bunelor relații cu alte instituții străine similare în scopul utilizării expertizei și a bunelor practici internaționale pe filiera fiscală. 

Serviciul Fiscal de Stat colaborează cu succes în calitate de membru activ în cadrul următoarelor organizații regionale și internaționale de profil:

Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA)
IOTA a fost înființată în anul 1996 în cadrul celei de-a 3-a Conferințe a Administrațiilor Fiscale din Europa Centrală și de Est și Țările Baltice, fiind concentrată inițial pe facilitarea schimbului de experiență și asistență pentru modernizarea administrațiilor fiscale din Europa Centrală și de Est, în special în contextul extinderii Uniunii Europene (UE). Odată cu aderarea mai multor state membre la UE, IOTA, de la asistența oferită în contextul de modernizare se concentrează în prezent spre organizarea și asigurarea schimbului de experiențe și bune practici.
Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004, fiind una din cele 43 de administrații fiscale membre cu drepturi depline și 1 membru asociat.
În anul 2015, SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 de delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. Pe parcursul anilor în calitate de membru al IOTA, SFS utilizează platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe în domeniul administrării fiscale eficiente și participă la diferite ateliere de lucru și în cadrul forumurilor organizate de IOTA preluând de la țările membre bunele practici și împărtășind experiențe asupra problemelor de administrare fiscală atât în cadrul întrunirilor cât și oferind răspuns la chestionarele tehnice ale IOTA.

Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale
Forumul Global al OCDE (FG al OCDE) este în prezent cea mai importantă platformă internațională în domeniul fiscal, care reunește 170 de țări și jurisdicții, inclusiv toate țările G20 și centrele financiare. Transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale înseamnă încetarea secretului bancar și a evaziunii fiscale prin cooperare fiscală globală. Forumul Global este principalul organism internațional care lucrează la implementarea standardelor internaționale de transparență fiscală și asigură că aceste standarde înalte sunt în vigoare în întreaga lume prin activitățile sale de monitorizare, evaluare reciprocă și de consolidare a capacităților.
Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al organizației în noiembrie 2016, în cadrul celei de-a 9-a Ședințe a FG privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.
SFS, în calitate de autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale, aplică standardul OCDE privind schimbul de informații la solicitare (EOIR) și se pregătește pentru a îndeplini cerințele FG al OCDE pentru a putea pune în aplicare și cel de-al doilea standard al OCDE pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (AEOI), fiind astfel activ implicat într-un șir de activități în acest sens:
- în octombrie 2023, Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea evaluatorilor FG al OCDE, a organizat procesul de evaluare în etapa a II-a a Republicii Moldova cu privire la standardul EOIR, cu participarea nemijlocită a tuturor autorităților publice implicate: Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, precum și Asociația Băncilor din Moldova, Uniunea Avocaților din Republica Moldova ș.a.
- în septembrie 2023, SFS, a fost supus evaluării simulate privind progresul realizat în partea ce ține de managementul securității datelor aferent standardului AEOI.
Urmare a rezultatelor evaluării finale planificate la o etapă  ulterioară, SFS va primi acordul FG al OCDE de a face schimb automat de date privind conturile financiare cu alte jurisdicții membre ale OCDE, în baza prevederilor Legii nr. 69 privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare din 31 martie 2023.

Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) 
CEF a fost înființat în anul 2001 de către Guvernul sloven cu suportul Băncii Mondiale și FMI, care din 2015 a obținut statutul de organizație internațională după 14 ani de succes ca instituție regională.
Organizația, în calitate de lider în instruire, sprijină dezvoltarea capacităților funcționarilor publici și a instituțiilor acestora din Europa de Sud-Est prin învățare și schimb de cunoștințe.
Republica Moldova a devenit membru al CEF în anul 2003 și SFS beneficiază până în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul administrării fiscale.

Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI)
Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI) a fost înființat la 31 mai 2001.
Principala direcție de activitate a Consiliului este cooperarea serviciilor fiscale din statele membre ale CSI în domenii de politică și administrare fiscală, elaborarea acordurilor și hotărârilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale, consolidarea controlului fiscal în sfera activității economice externe și intensificarea eforturilor comune în contracararea evaziunii fiscale.

Cu suportul Fondului Monetar Internațional (FMI), Serviciul Fiscal de Stat a implementat, începând cu anul 2017, Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Regatul Țărilor de Jos care s-a axat pe 2 obiective generale: 1) consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor organizaționale și 2) consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale.

În cadrul proiectului, cu suportul experților FMI, au fost atinse rezultate notabile axate pe:

 • consolidarea și centralizarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat;
 • dezvoltarea managementului riscurilor de neconformare fiscală (introdus și dezvoltat conceptul cadranelor de diferențiere a riscurilor de conformare, în rândul contribuabililor mari – persoane juridice și persoane fizice);
 • îmbunătățirea proceselor și procedurilor de control (aprobată procedura de analiză a eficienței controalelor fiscale);
 • consolidarea eforturilor pentru lupta cu schemele de evaziune și eschivare fiscală (instituită funcția de investigare a fraudelor fiscale și urmărire penală);
 • dezvoltarea registrului fiscal integrat al contribuabililor;
 • desfășurarea instruirilor pe marginea consolidării capacităților de estimare a decalajului fiscal.

Proiectul s-a finalizat în luna decembrie 2020, dar având la bază buna cooperare și rezultatele notabile înregistrate, în anul 2021 Serviciul Fiscal de Stat a continuat activitățile de reformă și de preluare a bunelor practici internaționale, cu suportul experților Fondului Monetar Internațional, în cadrul noului Proiect de consolidare a guvernanței fiscale în țările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.

Scopul asistenței este acordarea suportului în consolidarea managementului administrării veniturilor și aranjamentelor de guvernanță.

Pe parcursul anului 2023, au fost realizate două misiuni de suport în îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de management al riscurilor de conformare.

Raportul de evaluare a sistemului de administrare fiscală din Republica Moldova (2022)
publicat la data de 31.01.2023versiunea PDF

Programul de consiliere în domeniul veniturilor a fost inițiat pentru a oferi suport în implementarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Lansat în anul 2017, programul a fost construit în jurul a 3 componente de bază:

 • Dezvoltarea instituțională;
 • Dezvoltarea operațională;
 • Managementul proiectului și managementul schimbării.

Cu referire la activitățile desfășurate în cadrul programului este de menționat:

 • Aprobarea Manualului operațional de deservire a contribuabililor și Manualului operațional de management a arieratelor și desfășurarea instruirilor aferente;
 • Consolidarea capacităților de audit a sistemelor informaționale;
 • Desfășurarea instruirilor cu referire la formare de formatori;
 • Ajustarea și îmbunătățirea Manualului de control fiscal, aprobarea Îndrumarului cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul construcțiilor;
 • Dezvoltarea funcției de asigurare a calității controlului fiscal;
 • Oferirea instruirilor la subiecte de taxare internațională;
 • Suportul continuu în desfășurarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) și în consolidarea funcției de management al schimbării și management strategic.

Pe parcursul anului 2023, sau desfășurat nouă misiuni de asistență ale experților dedicate: consolidării capacităților Serviciului Fiscal de Stat de urmărire penală a infracțiunilor fiscale; îmbunătățirii controalelor manageriale și a metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil; implementării aspectelor legislației aferente prețurilor de transfer și regulilor generale anti-abuz; îmbunătățirii capacităților de gestionare a arieratelor; implementării principiilor BEPS cu privire la Companiile Străine Controlate.

Cooperarea între Agenția Fiscală Suedeză și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, a fost inițiată din anul 2013 pe o perioadă de trei ani (2013 – 2016). Scopul proiectului a fost de a sprijini modernizarea și consolidarea capacității în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Accentul a fost pus pe trei domenii:

 • Management general – planificare și urmărire;
 • Deservirea contribuabililor;
 • Control fiscal.

În 2018, Agenția Fiscală Suedeză și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova au încheiat al 2-lea proiect de cooperare pe o perioadă de trei ani (2018-2021), care a cuprins trei componente:

 • Managementul Resurselor Umane;
 • Schimbul internațional de informații;
 • Gestionarea Arieratelor Fiscale.

Având la bază buna cooperare și rezultatele vizibile din proiectele anterioare s-a decis încheierea unui nou proiect de cooperare.

Astfel, în luna septembrie 2023 a fost semnat Acordul de proiect de cooperare ,,Reforma Serviciului Fiscal de Stat III” între Agenția Fiscală Suedeză și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, pe o perioadă de trei ani (2023 – 2026), în cadrul căruia este acordată asistență în următoarele domenii:

 • Managementul resurselor umane;
 • Schimbul internațional de informații;
 • Deservirea contribuabililor.

Impactul general urmărit de proiect este creșterea veniturilor fiscale, îmbunătățirea condițiilor de lucru, sporirea eficienței, echității, corectitudinii, integrității și profesionalismului în deservirea contribuabililor.

În perioada anului 2023, de la semnarea Acordului de proiect de cooperare, reprezentanții Agenției Fiscale Suedeze au efectuat trei vizite de lucru cu scopul realizării activităților planificate pentru cele 3 componente ale proiectului.

Serviciul Fiscal de Stat colaborează activ cu administrațiile fiscale străine atât prin parteneriat bilateral cât și prin intermediul activităților din cadrul organizațiilor internaționale la care Serviciul Fiscal de Stat este parte, având ca scop schimbul de experiențe și preluarea bunelor practici aferente evoluțiilor actuale în domeniul administrării fiscale.

Astfel, în baza acordurilor de cooperare, Serviciul Fiscal de Stat colaborează în mod special cu următoarele autorități fiscale: Agenția Națională de Administrare Fiscală a României, Agenția Veniturilor din Italia, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, Agenția Fiscală Suedeză, Serviciul de Venituri Interne din SUA și Inspectoratul Fiscal de Stat al Republicii Lituania. Domeniile specifice de cooperare includ: asistența în vederea armonizării legislației naționale la acquis-ul UE, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, îmbunătățirea domeniului de administrare fiscală, organizarea activității, etc.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat conlucrează cu administrațiile fiscale străine în vederea realizării schimbului de informații cu caracter fiscal în baza tratatelor bilaterale și internaționale, ale căror semnatar este Republica Moldova.

Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru anii 2024-2027
publicat la data de 16.04.2024
versiunea PDF

Raport de realizare a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 2017-2019
publicat la data de 14.07.2022
versiunea PDF

Programul de asociere UE-Republica Moldova
publicat la data de 14.07.2022versiunea PDF

Raportul privind realizarea planului național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere RM-UE 2017-2019 (pentru anul 2018)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Extras din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (activități ce țin de competența SFS)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Planul de acțiuni al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1618 din 14 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al IFPS pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 - 2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Hotărîre nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 07.10.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1176 din 07.08.2014 Cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene
publicat la data de 10.08.2014 versiunea PDF

Certificatul SWAN
publicat la data de 30.06.2014 versiunea PDF

Extrasul din Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Extras din Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Regimurile de sancțiuni în vigoare ale Consiliului de Securitate al ONU - 18.04.2022
publicat la data de 27.06.2022versiunea PDF

Măsuri restrictive internaționale ale UE la care RM s-a aliniat - 08.04.2022
publicat la data de 27.06.2022versiunea PDF

Sancțiunile în vigoare ale Consiliului de Securitate ONU - 31.12.2021
publicat la data de 01.02.2022versiunea PDF

”FISCALIS” este un program de cooperare al Uniunii Europene care permite țărilor participante, administrațiilor lor fiscale și oficialilor acestora să colaboreze în lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive. Programul permite, de asemenea, autorităților relevante să pună în aplicare legislația UE în domeniul fiscal, asigurând schimbul de informații, sprijinind cooperarea administrativă și contribuind la reducerea sarcinii administrative a autorităților fiscale și a costurilor de conformare pentru contribuabili atunci când este necesar.

Programul ”FISCALIS” curent este implementat pentru perioada 2021 – 2027 (pentru Republica Moldova 2023 – 2027) și are un buget de 269 milioane euro.
 

Cadrul legal:

news-events