La 28 iunie 2016 a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Legea № 225 pentru ratificarea Acordului de finanțare și a Acordului de împrumut a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23 septembrie 2016.
Proiectul a fost restructurat de două ori prin:
 • Legea № 140 pentru ratificarea Amendamentului la Acordurile de finanțare și împrumut, în vigoare la 01 noiembrie 2019;
 • Legea № 207 pentru ratificarea Amendamentului № 2 la Acordurile de finanțare și împrumut, în vigoare la 8 decembrie 2020.
 Ca urmare, a fost modificat obiectivul de dezvoltare al proiectului și a concepției, noul obiectiv fiind „sprijinirea supraviețuirii afacerilor și susținerea ocupării prin intermediul unor facilități fiscale temporare în contextul COVID-19 și îmbunătățirea serviciilor prestate contribuabililor în Republica Moldova”.
Componentele proiectului sunt după cum urmează:
 • Politica fiscală, reformele administrației fiscale și dezvoltarea operațională;
 • Dezvoltare Instituțională;
 • Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului;
 • Managementul Proiectului și Managementul Schimbărilor;
 • Menținerea ocupării forței de muncă și supraviețuirea afacerii în contextul pandemiei COVID-19.
Pe parcursul anului 2021, au fost realizate 4 misiuni cu privire la stadiul și progresul implementării proiectului, a fost lansat instrumentul electronic de evaluare a gradului de satisfacție al contribuabililor, realizat auditul anual financiar al proiectului și inițiată evaluarea decalajului capacității Sistemului Informațional al SFS.
La fel, cu suportul proiectului, a fost lansată noua pagină web oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md   
În anul 2021, în cadrul proiectului TAMP, a fost debursată suma de 18135 mii USD.

Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 14.08.2023

Raport privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 14.08.2023

Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022
publicat la data de 07.08.2023versiunea PDF
Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru realizarea sondajului de monitorizare a satisfacției/percepției contribuabililor în 2022”
publicat la data de 21.03.2023versiunea PDF

Manualul Operațional al Proiectului
publicat la data de 06.03.2023versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea serviciilor de consultanță pentru evaluarea capacității sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat”
publicat la data de 28.02.2023versiunea PDF
Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021
publicat la data de 18.08.2022
Raportul financiar al Proiectului TAMP pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020
publicat la data de 14.03.2022
versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor de evaluare a capacității sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat

publicat la data de 07.03.2022versiunea PDF
 

Notificare privind atribuirea contractului ”Achiziționarea licențelor antivirus pentru servere și echipamente periferice”
publicat la data de 16.11.2021 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 22.12.2020 versiunea PDF

Raport financiar al Proiectului pentru perioada 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2019
publicat la data de 29.09.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: ,,Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: Dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea licitației privind achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 27.02.2020 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 05.11.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează manager de proiect IT în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de 16.08.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează specialist în achiziții în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de31.07.2019 versiunea PDF

Raportul financiar al proiectului pentru perioada 25 ianuarie 2017-31 decembrie 2018
publicat la data de 15.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului. Denumirea serviciilor de consultanță: „Sondajul privind satisfacția contribuabililor cu serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea echipamentului de videoconferință”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului: „Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 15.02.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului
publicat la data de 07.08.2018 versiunea PDF

Notificare privind rezultatul licitației naționale competitive de achiziționare a 400 calculatoare și echipamentelor periferice, TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 17.07.2018 versiunea PDF

Invitație de exprimare a interesului de către consultanți internaționali_TAMP/4/IC-4
publicat la data de 22.05.2018 versiunea PDF

Amendament la documentul de licitație privind achiziționarea calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 11.05.2018 versiunea PDF

Răspuns de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-2 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale
publicat la data de 08.05.2018 versiunea PDF

Cerere de ofertă privind licitația calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 13.04.2018 versiunea PDF

Răspunsurile de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-1 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice
publicat la data de 19.09.2017 versiunea PDF

Achiziție de calculatoare și echipamente periferice de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de 01.09.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Servicii de consultanță
publicat la data de 25.08.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Specialist în Achiziții
publicat la data de 17.02.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Manager de proiect
publicat la data de15.02.2017 versiunea PDF

Document de evaluare a proiectului TAMP (eng)
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat realizează calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale de profil:
Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA)
Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004 (în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004), misiunea căreia constă în crearea unui forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, asigurarea și promovarea cooperării între administrațiile fiscale din regiunea europeană și susținerea dezvoltării acestora în funcție de necesitățile lor individuale. în anul 2015 SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. Pe parcursul anilor de cooperare, SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe, participînd la seminare și alte forme de instruire, solicitînd experiența țărilor membre IOTA asupra problemelor de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, oferind răspuns la chestionarele tehnice IOTA.
Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI)
Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI) a fost înființat la 31 mai 2001. Direcția de activitate principală a Consiliului este cooperarea serviciilor fiscale din statele membre ale CSI în domenii de politică și administrare fiscală, elaborarea acordurilor și hotărîrilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe, consolidarea eforturilor comune în contracararea evaziunii fiscale și altele. SFS contribuie în mod activ la desfășurarea activității organizației, executînd în termen toate acțiunile prevăzute în Planurile de activitate ale CCCSF, conducerea SFS participînd la toate ședințele CCCSF.
Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscal
În noiembrie 2016, în cadrul celei de-a 9-a Ședințe a Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al organizației. Forumul Global este în prezent cea mai importantă platformă internațională în domeniul fiscal, activitatea căruia se concentrează asupra implementării celor două standarde convenite la nivel mondial privind transparența fiscală, și anume schimbul de informații la solicitare și schimbul automat de informații privind conturile financiare. Astfel, prin activitățile sale de monitorizare și de evaluare, Forumul Global asigură ca aceste standarde ridicate de transparență și schimb de informații în scopuri fiscale să fie respectate în întreaga lume, în special în cele 161 de jurisdicții membre. Implementarea acestor standarde internaționale contribuie semnificativ la combaterea evaziunii fiscale, precum și la consolidarea cooperării internaționale. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale, a găzduit în septembrie 2017 reprezentanții Secretariatului Forumului Global, scopul vizitei înalților delegați fiind prezentarea activității Forumului Global și a Programului de inițiere pentru Republica Moldova în calitate de membru nou. în cadrul vizitei delegația Forumului a avut întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai mai multor instituții publice: Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice. Urmare a acțiunilor comune întreprinse în vederea implementării celor două standarde internaționale, în anul 2018 a avut loc vizita de studiu a experților Forumului Global, scopul căreia a fost evaluarea preliminară a legislației și a procedurilor aplicate la realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine. în prezent, Serviciul Fiscal de Stat este implicat într-un șir de activități orientate spre alinierea la cele două standarde internaționale.
Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) a fost înființat în ianuarie 2001 de către Guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale și FMI, în scopul oferirii asistenței instituțiilor din țările din sud-estul Europei în procesul de reformare a finanțelor publice. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, SFS beneficiind pînă în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul administrare fiscală.
Cu suportul Fondului Monetar Internațional (FMI), Serviciul Fiscal de Stat a implementat, începînd cu anul 2017, Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Regatul Țărilor de Jos care s-a axat pe 2 obiective generale: 1) consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor organizaționale și 2) consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale.
În cadrul proiectului, cu suportul experților FMI, au fost atinse rezultate notabile axate pe:
 • consolidarea și centralizarea structurii organizatorice a SFS;
 • dezvoltarea managementului riscurilor de neconformare fiscală (introdus și dezvoltat conceptul cadranelor de diferențiere a riscurilor de conformare, în rîndul contribuabililor mari – persoane juridice și persoane fizice);
 • îmbunătățirea proceselor și procedurilor de control (aprobată procedura de analiză a eficienței controalelor fiscale);
 • consolidarea eforturilor pentru lupta cu schemele de evaziune și eschivare fiscală (instituită funcția de investigare a fraudelor fiscale și urmărire penală);
 • dezvoltarea registrului fiscal integrat al contribuabililor;
 • desfășurarea instruirilor pe marginea consolidării capacităților de estimare a decalajului fiscal.

Proiectul s-a finalizat în luna decembrie 2020, dar având la bază buna cooperare și rezultatele notabile înregistrate, în anul 2021 Serviciul Fiscal de Stat a continuat activitățile de reformă și de preluare a bunelor practici internaționale, cu suportul experților Fondului Monetar Internațional, în cadrul noului Proiect de consolidare a guvernanței fiscale în țările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.

În cadrul proiectului, accentul este pus pe îmbunătățirea identificării, evaluării, clasificării și cuantificării riscurilor de conformare, dezvoltarea registrului fiscal de stat și îmbunătățirea procedurilor de înregistrare a contribuabililor, utilizarea programului de control în scopul descurajării fraudelor.

Pe parcursul anilor 2021-2022, au fost realizate 9 misiuni de asistență tehnică a experților externi fiind elaborate rapoarte cu recomandări de îmbunătățire a proceselor și procedurilor de administrare fiscală și de consolidare a guvernanței fiscale. La finele anului 2022 a fost desfășurată evaluarea administrației fiscale prin intermediul instrumentului TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool).

Raportul de evaluare a sistemului de administrare fiscală din Republica Moldova (2022)
publicat la data de 31.01.2023versiunea PDF

Programul de consiliere în domeniul veniturilor oferă suport în implementarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Inițiat în anul 2017, programul a fost construit în jurul a 3 componente de bază:
 • Dezvoltarea instituțională;
 • Dezvoltarea operațională;
 • Managementul proiectului și managementul schimbării.
Cu referire la activitățile desfășurate în cadrul programului pot fi menționate:
 • Aprobarea Manualului operațional de deservire a contribuabililor și Manualului operațional de management a arieratelor și desfășurarea instruirilor aferente;
 • Consolidarea capacităților de audit a sistemelor informaționale;
 • Desfășurarea instruirilor cu referire la formare de formatori;
 • Ajustarea și îmbunătățirea Manualului de control fiscal, aprobarea Îndrumarului cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul construcțiilor;
 • Dezvoltarea funcției de asigurare a calității controlului fiscal;
 • Oferirea instruirilor la subiecte de taxare internațională;
 • Suportul continuu în desfășurarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) și în consolidarea funcției de management al schimbării și management strategic.
Pentru anul 2022, accentul va fi pus pe consolidarea funcției de urmărire penală/antifraudă, managementul riscului de conformare, îmbunătățirea programului de control fiscal, inclusiv aferent aspectelor de taxare internațională, evaluarea integrității inspectorilor cu accent pe controalele interne și metodele de detectare, finalizarea decalajului IT aferent sistemului informațional al SFS.
În luna septembrie 2018 a demarat proiectul de cooperare între Agenţia Fiscală Suedeză şi Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, pe o perioadă de trei ani (2018 – 2021), în cadrul căruia este acordată asistență în următoarele domenii:
 • Managementul resurselor umane;
 • Schimbul internațional de informații;
 • Gestionarea arieratelor fiscale.
Impactul general urmărit de proiect este creșterea veniturilor fiscale, îmbunătățirea condițiilor de lucru, sporirea eficienței, echității, corectitudinii, integrității și profesionalismului în deservirea contribuabililor.
În cadrul Proiectului:
 • A fost aprobat conceptul de management în cadrul SFS și desfășurate instruirile aferente;
 • A fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 618 din 11.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public;
 • Au fost desfășurate 78 cursuri de instruiri cu peste 3000 elevii ai clasei a IX-a , în cadrul cărora aceștia au fost familiarizați despre necesitatea achitării impozitelor și taxelor.
 • A fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea schimbului automat de informații privind conturile financiare. Planul de acțiuni respectiv a fost remis pentru informare și coordonare către Secretariatul Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al OCDE, care a salutat intenția RM de semnare a Acordului;
 • A fost aprobată semnarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Proiectul s-a finalizat la 31 august 2021, dar având la bază buna cooperare și rezultatele vizibile, au fost purtate negocieri și s-a decis încheierea unui nou proiect de cooperare.

Serviciul Fiscal de Stat colaborează activ cu administrațiile fiscale străine, scopul cooperării fiind atât schimbul de experiențe și preluarea celor mai bune practici aferente evoluțiilor actuale privind administrarea fiscală, cât și realizarea schimbului de informații cu caracter fiscal în baza tratatelor bilaterale și internaționale, ale căror semnatar este Republica Moldova.
Astfel, la 04 noiembrie 2016 a fost semnat Memorandumul privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Memorandumul cuprinde articole ce specifică sfere ale schimbului de practici: organizarea activității și administrarea autorităților fiscale, administrarea veniturilor, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc.
La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul de administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice). Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anilor, a continuat colaborarea și cu alte autorități fiscale, în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale.

Raport de realizare a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 2017-2019
publicat la data de 14.07.2022
Raport

Raportul privind realizarea planului național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere RM-UE 2017-2019 (pentru anul 2018)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Extras din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (activități ce țin de competența SFS)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Planul de acțiuni al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1618 din 14 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al IFPS pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 - 2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Hotărîre nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 07.10.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1176 din 07.08.2014 Cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene
publicat la data de 10.08.2014 versiunea PDF

Certificatul SWAN
publicat la data de 30.06.2014 versiunea PDF

Extras din Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Regimurile de sancțiuni în vigoare ale Consiliului de Securitate al ONU - 18.04.2022
publicat la data de 27.06.2022versiunea PDF

Măsuri restrictive internaționale ale UE la care RM s-a aliniat - 08.04.2022
publicat la data de 27.06.2022versiunea PDF

Sancțiunile în vigoare ale Consiliului de Securitate ONU - 31.12.2021
publicat la data de 01.02.2022versiunea PDF

Programul de asociere UE-Republica Moldova
publicat la data de 14.07.2022Program

Extrasul din Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

news-events