La 28 iunie 2016 a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Legea nr. 225 pentru ratificarea Acordului de finanțare și a Acordului de împrumut a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23 septembrie 2016. Proiectul a trecut prin 2 restructurări majore, prima a avut loc în anul 2019, fiind ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 140 din 4 octombrie 2019 și a presupus introducerea conceptului de finanțare bazată pe rezultate.

Ulterior, proiectul a fost supus restructurării în anul 2020, fiind adoptată de Parlament la data 26.11.2020 Legea nr. 207 pentru ratificarea amendamentelor nr. 2 la acordul de finanțare și acordul de împrumut. Ca urmare a restructurării respective, s-a modificat obiectivul de dezvoltare al proiectului și a concepției, noul obiectiv fiind „sprijinirea supraviețuirii afacerilor și susținerea ocupării prin intermediul unor facilități fiscale temporare în contextul COVID-19 și îmbunătățirea serviciilor prestate contribuabililor în Republica Moldova”. 

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 22.12.2020 versiunea PDF

Raport financiar al Proiectului pentru perioada 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2019
publicat la data de 29.09.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: ,,Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului Denumirea serviciilor de consultanță: Dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 18.08.2020 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea licitației privind achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 27.02.2020 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 05.11.2019 versiunea PDF

Project operational manual
publicat la data de 04.11.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează manager de proiect IT în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de 16.08.2019 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat angajează specialist în achiziții în cadrul Proiectului de modernizare a administrării fiscale
publicat la data de31.07.2019 versiunea PDF

Raportul financiar al proiectului pentru perioada 25 ianuarie 2017-31 decembrie 2018
publicat la data de 15.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor juridice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Raportul privind nivelul de satisfacție al persoanelor fizice față de serviciile și activitatea Serviciului Fiscal de Stat
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului. Denumirea serviciilor de consultanță: „Sondajul privind satisfacția contribuabililor cu serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare privind atribuirea contractului „Achiziționarea echipamentului de videoconferință”
publicat la data de 02.05.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului: „Auditul financiar al Proiectului de modernizare a administrării fiscale”
publicat la data de 15.02.2019 versiunea PDF

Notificare de atribuire a contractului
publicat la data de 07.08.2018 versiunea PDF

Notificare privind rezultatul licitației naționale competitive de achiziționare a 400 calculatoare și echipamentelor periferice, TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 17.07.2018 versiunea PDF

Clarification reply to Invitation for expressions of interest Position: International Information Tehnology Consultant Identification No.: TAMP/4/IC-4
publicat la data de 06.06.2018 versiunea PDF

Invitation for expressions of interest Position: International Information Tehnology Consultant Identification No.: TAMP/4/IC-4
publicat la data de 22.05.2018 versiunea PDF

Invitație de exprimare a interesului de către consultanți internaționali_TAMP/4/IC-4
publicat la data de 22.05.2018 versiunea PDF

Amendament la documentul de licitație privind achiziționarea calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 11.05.2018 versiunea PDF

Răspuns de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-2 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale
publicat la data de 08.05.2018 versiunea PDF

Cerere de ofertă privind licitația calculatoarelor și echipamentelor periferice_TAMP/4/NCB-2
publicat la data de 13.04.2018 versiunea PDF

Răspunsurile de clarificare cu privire la licitaţia naţională competitivă nr.TAMP/4/NCB-1 de achiziționare a calculatoarelor și echipamentelor periferice
publicat la data de 19.09.2017 versiunea PDF

Achiziție de calculatoare și echipamente periferice de către Serviciul Fiscal de Stat
publicat la data de 01.09.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Servicii de consultanță
publicat la data de 25.08.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Specialist în Achiziții
publicat la data de 17.02.2017 versiunea PDF

Cerere de exprimare a interesului (CV) Poziția: Manager de proiect
publicat la data de15.02.2017 versiunea PDF

Document de evaluare a proiectului TAMP (eng)
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Manualul operațional al proiectului
publicat la data de 01.12.2016 versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat realizează calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale de profil:

Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA)

Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004 (în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004), misiunea căreia constă în crearea unui forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, asigurarea și promovarea cooperării între administrațiile fiscale din regiunea europeană și susținerea dezvoltării acestora în funcție de necesitățile lor individuale. în anul 2015 SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. Pe parcursul anilor de cooperare, SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe, participînd la seminare și alte forme de instruire, solicitînd experiența țărilor membre IOTA asupra problemelor de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, oferind răspuns la chestionarele tehnice IOTA.

Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI) a fost înființat la 31 mai 2001. Direcția de activitate principală a Consiliului este cooperarea serviciilor fiscale din statele membre ale CSI în domenii de politică și administrare fiscală, elaborarea acordurilor și hotărîrilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe, consolidarea eforturilor comune în contracararea evaziunii fiscale și altele. SFS contribuie în mod activ la desfășurarea activității organizației, executînd în termen toate acțiunile prevăzute în Planurile de activitate ale CCCSF, conducerea SFS participînd la toate ședințele CCCSF.

Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscal

În noiembrie 2016, în cadrul celei de-a 9-a Ședințe a Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al organizației. Forumul Global este în prezent cea mai importantă platformă internațională în domeniul fiscal, activitatea căruia se concentrează asupra implementării celor două standarde convenite la nivel mondial privind transparența fiscală, și anume schimbul de informații la solicitare și schimbul automat de informații privind conturile financiare. Astfel, prin activitățile sale de monitorizare și de evaluare, Forumul Global asigură ca aceste standarde ridicate de transparență și schimb de informații în scopuri fiscale să fie respectate în întreaga lume, în special în cele 161 de jurisdicții membre. Implementarea acestor standarde internaționale contribuie semnificativ la combaterea evaziunii fiscale, precum și la consolidarea cooperării internaționale. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale, a găzduit în septembrie 2017 reprezentanții Secretariatului Forumului Global, scopul vizitei înalților delegați fiind prezentarea activității Forumului Global și a Programului de inițiere pentru Republica Moldova în calitate de membru nou. în cadrul vizitei delegația Forumului a avut întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai mai multor instituții publice: Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice. Urmare a acțiunilor comune întreprinse în vederea implementării celor două standarde internaționale, în anul 2018 a avut loc vizita de studiu a experților Forumului Global, scopul căreia a fost evaluarea preliminară a legislației și a procedurilor aplicate la realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine. în prezent, Serviciul Fiscal de Stat este implicat într-un șir de activități orientate spre alinierea la cele două standarde internaționale.

Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) a fost înființat în ianuarie 2001 de către Guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale și FMI, în scopul oferirii asistenței instituțiilor din țările din sud-estul Europei în procesul de reformare a finanțelor publice. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, SFS beneficiind pînă în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul administrare fiscală.

Cu suportul Fondului Monetar Internațional (FMI), Serviciul Fiscal de Stat a implementat, începînd cu anul 2017, Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Regatul Țărilor de Jos care s-a axat pe 2 obiective generale: 1) consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor organizaționale și 2) consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale.
În cadrul proiectului, cu suportul experților FMI, au fost atinse rezultate notabile axate pe:
 • consolidarea și centralizarea structurii organizatorice a SFS;
 • dezvoltarea managementului riscurilor de neconformare fiscală (introdus și dezvoltat conceptul cadranelor de diferențiere a riscurilor de conformare, în rîndul contribuabililor mari – persoane juridice și persoane fizice);
 • îmbunătățirea proceselor și procedurilor de control (aprobată procedura de analiză a eficienței controalelor fiscale);
 • consolidarea eforturilor pentru lupta cu schemele de evaziune și eschivare fiscală (instituită funcția de investigare a fraudelor fiscale și urmărire penală);
 • dezvoltarea registrului fiscal integrat al contribuabililor;
 • desfășurarea instruirilor pe marginea consolidării capacităților de estimare a decalajului fiscal.
Proiectul s-a finalizat în luna decembrie 2020, dar avînd la bază buna cooperare și rezultatele notabile înregistrate, în anul 2021 Serviciul Fiscal de Stat va continua activitățile de reformă și preluare a bunelor practici internaționale, cu suportul experților Fondului Monetar Internațional, în cadrul noului Proiect de consolidare a guvernanței fiscale în țările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.  
Programul vine să ofere suport pentru implementarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale. Astfel, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului a fost acordată asistență tehnică și suport în:
 • Dezvoltarea instituțională (aprobat Manualul operațional de deservire a contribuabililor și Manualul operațional de management al arieratelor și desfășurate instruirile aferente; consolidate capacitățile de audit a sistemelor informaționale; desfășurate instruirile cu referire la formare de formatori);
 • Dezvoltarea operațională (ajustat și îmbunătățit Manualul de control fiscal, fiind în proces de elaborare Recomandările metodice cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul construcțiilor, inițiată implementarea unui program de asigurare a calității controlului fiscal);
 • Managementul proiectului și managementul schimbării (oferit suport continuu în desfășurarea Proiectului de modernizare a administrării fiscale TAMP dar și în consolidarea funcției de management al schimbării și management strategic).

În luna septembrie 2018 a demarat proiectul de cooperare între Agenţia Fiscală Suedeză şi Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, pe o perioadă de trei ani (2018 – 2021), în cadrul căruia este acordată asistență în următoarele domenii:

 • Managementul resurselor umane;
 • Schimbul internațional de informații;
 • Gestionarea arieratelor fiscale.

Impactul general urmărit de proiect este creșterea veniturilor fiscale, îmbunătățirea condițiilor de lucru, sporirea eficienței, echității, corectitudinii, integrității și profesionalismului în deservirea contribuabililor.

În cadrul Proiectului:

 • A fost aprobat conceptul de management în cadrul SFS și desfășurate instruirile aferente;
 • A fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 618 din 11.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public;
 • Au fost desfășurate 78 cursuri de instruiri cu peste 3000 elevii ai clasei a IX-a , în cadrul cărora aceștia au fost familiarizați despre necesitatea achitării impozitelor și taxelor.
 • A fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea schimbului automat de informații privind conturile financiare. Planul de acțiuni respectiv a fost remis pentru informare și coordonare către Secretariatul Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al OCDE, care a salutat intenția RM de semnare a Acordului;
 • A fost aprobată semnarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Serviciul Fiscal de Stat colaborează activ cu administrațiile fiscale străine, scopul cooperării fiind atât schimbul de experiențe și preluarea celor mai bune practici aferente evoluțiilor actuale privind administrarea fiscală, cât și realizarea schimbului de informații cu caracter fiscal în baza tratatelor bilaterale și internaționale, ale căror semnatar este Republica Moldova.

Astfel, la 04 noiembrie 2016 a fost semnat Memorandumul privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Memorandumul cuprinde articole ce specifică sfere ale schimbului de practici: organizarea activității și administrarea autorităților fiscale, administrarea veniturilor, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc.

La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul de administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice). Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anilor, a continuat colaborarea și cu alte autorități fiscale, în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale.

Nr. Denumirea statului Data şi locul semnării Data intrarii în vigoare Română Rusă
1 Belarus 11.02.1999, Minsk 28.06.1999
2 Kazahstan 12.06.1997, Chişinău 25.11.1998
3 Rusia 29.05.2001, Chișinău 01.02.2003
4 Uzbekistan 17.12.1998, Taşkent 14.07.1999
5 Comunitatea Statelor Independente 25.11.1998, Moscova 03.12.1999
Nr. Organizația Data şi locul semnării Data intrarii în vigoare Română Rusă
1

Protocolul de modificare a Convenţiei
Organizaţiei pentru Cooperare Economică
şi Dezvoltare privind asistenţa administrativă
reciprocă în materie fiscală

27.01.2011, Paris 01.03.2012
2

Conventia Organizatiei pentru
Cooperare Economica si Dezvoltare
privind asistenta administrativa
reciproca in materie fiscala

27.01.2011, Paris 01.03.2012
3

Jurisdicțiile semnatare ale Convenției OCDE
privind asistența administrativă
reciprocă în materie fiscală

Nr. Denumirea statului Data şi locul semnării Data intrarii în vigoare Data aplicării Română Rusă Engleză
1 Republica Albania 06.12.2002, Porto 06.06.2003 01.01.2004
2 Republica Armenia 06.10.2002, Chişinău 20.06.2005 01.01.2006
3 Republica Austria 29.04.2004, Viena 01.01.2005 01.01.2006
4 Republica Azerbaidjan 27.11.1997, Baku 28.01.1999 01.01.2000
5 Republica Belarus 23.12.1994, Chişinău 28.05.1996 01.01.1997
6 Regatul Belgiei 17.12.1987, Bruxelles 21.05.1996 01.01.1997
7 Bosnia şi Herţegovina 08.12.2003, Saraevo 17.12.2004 01.01.2005
8 Republica Bulgaria 15.09.1998, Sofia 25.03.1999 01.01.2000
9 Canada 04.07.2002, Chişinău 13.12.2002 01.01.2003
10 Republica Cehă - Convenţia 12.05.1999, Praga 26.04.2000 01.01.2001
11 Republica Cehă - Protocolul 14.10.2004, Praga 13.07.2005 01.01.2006
12 Republica Populară Chineză 07.06.2000, Beijing 26.05.2001 01.01.2002
13 Republica Cipru 28.01.2008, Nicosia 03.09.2008 01.01.2009
14 Republica Croaţia 30.05.2005, Chişinău 10.05.2006 01.01.2007
15 Republica Elenă 29.03.2004, Chişinău 11.07.2005 01.01.2006
16 Republica Elvețiană 13.01.1999, Berna 22.08.2000 01.01.2001
17 Republica Estonia 23.02.1998, Tallin 21.07.1998 01.01.1999
18 Republica Finlanda 16.04.2008, Helsinki 09.11.2008 01.01.2009
19 Republica Federală Germania 24.11.1981, Bonn 11.10.1995 01.01.1996
20 Irlanda 28.05.2009, Chişinău 22.04.2010 01.01.2011
21 Statul Israel 23.11.2006, Tel Aviv 12.04.2007 01.01.2008
22 Japonia 18.01.1986, Tokio 23.06.1998 01.01.1999
23 Republica Kazahstan 15.07.1999, Astana 25.02.2002 01.01.2003
24 Republica Kîrgîză 17.04.2004, Bişkek 16.05.2006 01.01.2007
25 Republica Letonia 25.02.1998, Riga 24.06.1998 01.01.1999
26 Republica Lituania 18.02.1998, Minsk 07.09.1998 01.01.1999
27 Marele Ducat de Luxemburg 11.07.2007, Chişinău 04.12.2009 01.01.2010
28 Republica Macedonia 21.02.2006, Skopje 28.12.2006 01.01.2007
29 Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord
08.11.2007, Londra 30.11.2008 01.01.2009
30 Republica Muntenegru 09.06.2005, Chişinău 23.05.2006 01.01.2007
31 Sultanatul Oman 03.04.2007, Muscat 13.08.2007 01.01.2008
32 Republica Polonia 15.11.1994, Varşovia 27.10.1995 01.01.1996
33 Republica Portugheză 11.02.2009, Lisabona 18.10.2010 01.01.2011
34 România 21.02.1995, Chişinău 10.04.1996 01.01.1997
35 Federaţia Rusă 12.04.1996, Moscova 06.06.1997 01.01.1998
36 Republica Serbia 09.06.2005, Chişinău 23.05.2006 01.01.2007
37 Republica Slovacă 25.11.2003, Chisinau 17.09.2006 01.01.2007
38 Republica Slovenia 31.05.2006, Ljubljana 14.11.2006 01.01.2007
39 Regatul Spaniei 08.10.2007, Chişinău 30.03.2009 01.01.2010
40 Republica Tadjikistan 15.11.2002, Dusanbe 25.02.2004 01.01.2005
41 Republica Turcia 25.06.1998, Chișinău 28.07.2000 01.01.2001
42 Regatul Ţărilor de Jos 03.07.2000, Chişinău 01.06.2001 01.01.2002
43 Ucraina 29.08.1995, Chişinău 27.05.1996 01.01.1997
44 Republica Ungară 9.04.1995, Budapesta 16.08.1996 01.01.1997
45 Republica Uzbekistan 30.03.1995, Chişinău 28.11.1995 01.01.1996
46 Republica Italiană 03.07.2002, Roma 14.07.2011 01.01.2012
47 Statul Kuweit - Convenţia 15.03.2010, Chişinău 21.06.2013 01.01.2014
48 Statul Kuweit - Protocolul 15.03.2010, Chişinău 21.06.2013 01.01.2014
49 Turkmenistan 24.07.2013, Chişinău 31.12.2013 01.01.2014
50 Republica Malta 10.04.2014, Valletta 17.06.2015 01.01.2016
51 Georgia 29.01.2017, Tbilisi 17.04.2018 01.01.2019
52 Emiratele Arabe Unite 10.07.2017, Chișinău 01.01.2017 26.07.2018
Nr. Denumirea statului Data şi locul semnării Data intrarii în vigoare Română Rusă
1 Azerbaidjan 27.11.1997, Baku 08.01.1999
2 Belarus 29.06.2000, Minsk 20.11.2000
3 Rusia 08.10.1996, Moscova 10.03.1997
4 Uzbekistan 10.02.1998, Chişinău 10.06.1998
5 Comunitatea Statelor Independente 04.06.1999, Minsk 10.08.2001

Raportul privind realizarea planului național de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere RM-UE 2017-2019 (pentru anul 2018)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Extras din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (activități ce țin de competența SFS)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

Planul de acțiuni al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1618 din 14 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al IFPS pentru implementarea Acordului de Asociere RM - UE în perioada 2014 - 2016
publicat la data de 14.11.2014 versiunea PDF

Hotărîre nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
publicat la data de 07.10.2014 versiunea PDF

Ordinul IFPS nr. 1176 din 07.08.2014 Cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene
publicat la data de 10.08.2014 versiunea PDF

Certificatul SWAN
publicat la data de 30.06.2014 versiunea PDF

Extras din Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Acord de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze
publicat la data de 15.10.2018

Contract privind cooperarea instituțională între Agenția Fiscală Suedeză și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova
publicat la data de 15.10.2018

Memorandum privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României
publicat la data de 15.10.2018 versiunea PDF

Măsuri restrictive internaționale ale UE la care s-a aliniat RM 14.01.2021
publicat la data de 12.02.2021versiunea PDF

Sancțiunile în vigoare ale Consiliului de Securitate ONU - 01.11.2020
publicat la data de 12.02.2021versiunea PDF

Sancțiuni ONU - Rezoluția 1718(2006) față de RPDC, actualizat la 30.03.2018
publicat la data de 24.04.2018 versiunea PDF

Extrasul din Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova
publicat la data de 27.06.2014 versiunea PDF

Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016)
publicat la data de 11.02.2019 versiunea PDF

news-events