If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Taxpayer Service General Department

Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
17 / 100
More description

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Trainers
DDF Cahul
Contact details
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
10 / 30
More description

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Trainers
DDF Botanica
Contact details
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
50 / 100
More description

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
5 / 100
More description

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022

Trainers
DDF Centru
Contact details
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
25 / 100
More description

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Trainers
DDF Cahul
Contact details
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
11 / 100
More description

Principalele modificări și completările aferent evidenței contribuabililor

Trainers
DDF Hîncești
Contact details
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
38 / 100
More description

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Trainers
DDF Ialoveni
Contact details
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
25 / 100
More description

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază;

Trainers
DDF Botanica
Contact details
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
1 / 100
More description

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Trainers
DDF Rîșcani (Chișinău)
Contact details
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
17 / 100
More description

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Trainers
DDF Centru
Contact details
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
13 / 100
More description

1. Уплата подоходного налога в рассрочку;
2. Ответственность за неуплату или недоплату подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку; 

Trainers
DDF Ceadîr-Lunga
Contact details
029 12-63-09 ceadir-lungaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
24 / 100
More description

1. Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022;

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
5 / 100
More description

1. Обязательные условия при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; Анализ налогоплательщика как субъекта налогообложения НДС; 
2.Порядок использования электронной услуги ,,e-Cerere" при регистрации налогоплательщика в качестве плательщика НДС; 
3. Порядок вычета НДС для:
- услуг импорта;
- закупок смешанного назначения;
- закупок, по которым изменился налоговый режим. 
4. Обратное налогообложение НДС при реализации собственности предприятий в процессе несостоятельности, заложенное имущество, имущество, обремененное ипотекой, имущество, на которое наложен арест. 

Trainers
DDF Comrat
Contact details
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
17 / 100
More description

1. Обязательство налогоплательщика по регистрации подразделений;
2. Ответственность налогоплательщиков за нарушение срока регистрации, аннулирования и изменения подразделений;
3. Порядок представления отчетов, исчисление и уплата местных налогов и сборов предприятиями, имеющими зарегистрированные подразделения расположенные за пределами основного места нахождения;

Trainers
DDF Taraclia
Contact details
029 42-01-18 taracliaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
18 / 100
More description

1. Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.
2. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Trainers
DDF Anenii Noi
Contact details
026 52-47-44 aneniinoiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
12 / 100
More description

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
14 / 100
More description

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Trainers
DDF Cahul
Contact details
029 92-54-46 cahulddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 100
More description

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Trainers
DDF Hîncești
Contact details
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
10 / 100
More description

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă;
2. Aspecte ce vizează reflectarea în Tabelul nr. 1 a sumei venitului achitat, impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de acestea;
3. Reținerile din plățile efectuate în favoarea exercitării unor activități necalificate cu caracter ocazițional desfășurate de zilieri.

Trainers
DDF Ungheni
Contact details
023 62-39-44 ungheniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 100
More description

Основные изменения и дополнения по учету налогоплательщиков

Trainers
DDF Bălți
Contact details
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
ATENȚIE, (Prezența fizică) bd. Victorie nr. 2, et. 1
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
9 / 50
More description

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Trainers
DDF Florești
Contact details
025 02-26-82 florestiddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
6 / 100
More description

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Trainers
DDF Leova
Contact details
026 32-24-37 leovaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
3 / 100
More description

 1. Particularitățile calculării taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
2. Calcularea şi achitarea impozitelor si taxelor locale conform cotelor concrete stabilite prin decizia Consiliilor administraţiilor publice locale.Termenele de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL13);
3. Particularităţile prezentării Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17);

Trainers
DDF Cimișlia
Contact details
024 12-21-74 cimisliaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Ștefan cel Mare nr. 128, et. 4
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
9 / 100
More description

1. Инструкция о порядке заполнения Отчета;
2. Аспекты, направленные на отражение в Таблице № 1 суммы выплаченного дохода, подоходного налога и взносов обязательного медицинского страхования, удержанных ими;  
3. Удержание из выплат, осуществленных  в пользу  выполнения поденщиками случайных
неквалифицированных работ.

Trainers
DDF Bălți
Contact details
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Kiev 3A
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 30
More description

Procedura de înregistrare/modificare/radiere a evidenței echipamentelor de casă și control.

Trainers
DDF Rîșcani (Chișinău)
Contact details
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 100
More description

1. Aspecte generale privind aplicarea.
2. Modalitatea de aplicare a legii.

Trainers
DDF Bălți
Contact details
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
10 / 100
More description

1. Achitarea impozitului pe venit în rate;
2. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.

Trainers
DDF Rîșcani (Chișinău)
Contact details
022 82-31-10 riscani_chisinauddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
10 / 100
More description

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022

Trainers
DDF Botanica
Contact details
022 82-32-23 botanicaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
2 / 100
More description

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Trainers
DDF Drochia
Contact details
025 22-22-48 drochiaddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 100
More description

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Trainers
DDF Hîncești
Contact details
022 82-30-02 hincestiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
4 / 100
More description

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul;
Confirmarea drepturilor la scutiri;

Trainers
DDF Bălți
Contact details
023 15-22-78 baltiddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
19 / 100
More description

1. Condițiile obligatorii la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA; Analiza contribuabilului ca subiect al impunerii cu TVA;
2. Modul de utilizare a serviciului electronic  ,,e-Cerere" la înregistrarea contribuabilului ca plătitor TVA;
3. Modul de deducere a TVA pentru:
- serviciile de import;
- procurările cu destinație mixtă;
- procurările la care s-a schimbat regimul fiscal.
4. Taxarea inversă cu TVA la comercializarea proprietății întreprinderilor în proces de insolvabilitate, proprietatea gajată, ipotecate, sechestrate.

Trainers
DDF Centru
Contact details
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
18 / 100
More description

1.Освобождения, на которые имеет право налогоплательщик-резидент РМ, предоставленные либо по основному месту работы, либо по месту работы по совместительству;
2. Подтверждение прав на освобождения;

Trainers
DDF Comrat
Contact details
029 82-78-35 comratddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
2 / 100
More description

Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea prevăzută pentru ele.

Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală.

Trainers
DDF Ialoveni
Contact details
026 82-74-14 ialoveniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
7 / 100
More description

1. Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;
2. Particularitățile completării Dării de seamă POLMED 17.

Trainers
DDF Căușeni
Contact details
024 32-39-30 causeniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
3 / 100
More description

1. Consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”);
2. Sancţiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.50, 551, 552 din Codul contravențional) privind utilizarea muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă;

Trainers
DDF Criuleni
Contact details
024 82-06-38 criuleni@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
ATENȚIE, (Prezența fizică) str. Mihai Viteazul nr. 2, et. 3
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
3 / 30
More description

Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al RM acordate fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Confirmarea drepturilor la scutiri.

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Offline
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
9 / 100
More description

Prevederile Regulamentului de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante, aprobat prin HG nr. 774/2016 cu privire la comercializarea produselor social importante, aplicate conform dispoziției CSE a RM nr. 2 din 25.02.2022 și nr. 21 din 18.05.2022.

Trainers
DDF Centru
Contact details
022 82-31-51 centruddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
2 / 100
More description

Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-32-23 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
2 / 100
More description

 Aspecte generale ce țin aplicarea compensării automatizate, care se va pune în aplicarea de la data 01.07.2022.

Trainers
DDF Buiucani
Contact details
022 82-30-14 buiucaniddf@sfs.md
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
4 / 100
More description

1. Obligația contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor;
2. Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor; 
3. Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrate subdiviziuni în afara locului de reședință de bază.

Trainers
DDF Călărași
Contact details
calarasiddf@sfs.md
Status
Online
news-events