If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Central Region

Seminar category
Servicii electronice
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
11 / 150
More description

1. Utilizarea serviciilor electronice fiscale in procesul de raportare fiscala. Modul de conectare la serviciile electronice.

2. Utilizarea SIA ”e-Factura”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, etc.

Trainers
Gherciu Eleonora; Miron Vladimir
Contact details
0 248 23062; 0 248 22273
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
8 / 150
More description

1.Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.

2. Perioada fiscală și termenile de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.

3. Aspecte ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM - Forma TFD19, aprobată prin Ordinul SFS nr.406 din 08.08.2018.

Trainers
Arvat Natalia
Contact details
0235-2-45-21
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
8 / 150
More description

6.1 Obligatia contribuabilului de înregistrare a subdiviziunilor.
6.2 Documentele necesare la înregistrarea/lichidarea subdiviziunilor.   
6.3 Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, modificare și lichidare a subdiviziunilor.    
6.4 Modul de prezentare a dărilor de seamă, calcularea şi achitarea  impozitelor şi taxelor locale de către întreprinderile care au înregistrat subdiviziuni în afara locului de reşedinţă de bază.

Trainers
Tatiana Sirețanu, Ecaterina Tertiuc
Contact details
0237 2-36-53
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
6 / 150
More description

1. Cotele accizelor, modul de calculare șI termenile de achitare.

2. Înregistrarea, anularea și suspendarea înregistrării subiecților impunerii.

3. Evidența mărfurilor supuse accizelor ce se expediază ( transportă). Declararea și achitarea accizelor. 

Trainers
Mocanu Stela
Contact details
0235-22941
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
8 / 150
More description

1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma INR14).
2. Codificarea surselor de venit.
3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
4. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat. 

Trainers
Bîrsanu Natalia
Contact details
0236 22495
Status
Online
news-events