If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Chisinau Municipality

Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
70 / 150
More description

1.  Subiecții și obiectul impunerii cu taxele rutiere.
2. Perioada fiscală și termenele de achitare. Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă.
3. Aspecte, ce țin de Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova - Forma TFD 19, aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 08.08.2018.

Trainers
A. Petrov, A.Sîrbu
Contact details
Status
Online
Seminar category
Legislația fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
150 / 150
More description

1.1. Prezentarea Notelor de informare (Forma IALS18) și (Forma 
1.2. Codificarea surselor de venit.
1.3. Particularitățile de completare a Notelor de informare de către contribuabilii din domeniul tehnologiilor informaționale.
1.4. Cele mai frecvente erori admise de contribuabili.
1.5. Corectarea Notelor de informare prezentate eronat.
1.6. Achitarea impozitului pe venit în rate.
1.7. Răspunderea pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate.
2.1. Aspecte generale privind amortizarea.
2.2 Metoda liniară de calculare a amortizării în scopuri fiscale.
2.3 Deducerea amortizării.                                                                                       

Trainers
D.Postovanu, L. Mițcul
Contact details
Status
Online
news-events