If you want to propose topics for seminars, access the following link -Propose the topic

Chisinau Municipality

Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
102 / 150
More description

1.Particularitățile reținerii în prealabil din alte plăți efectuate în folosul rezidentului conform art. 90 din Codul fiscal.
2.Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit conform art.901 din Codul fiscal.
3.Reținerile din veniturile nerezidentului conform art.91 din Codul fiscal.
4.Aspecte ce vizează completarea tabelului nr.1 - Suma venitului achitat, impozitului pe venit şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta în Forma IPC21. 
5.Sancţiunile aplicate în cazul nerespectării modului de întocmire şi prezentare a dării de seamă Forma IPC 21.

Trainers
A. Cucerenco A. Petrov L. Mițcul
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
10 / 150
More description

1.Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al Societăților pe acțiuni cu cota de participare a statului și al întreprinderilor de stat. 
2.Ordinul nr. 455  din  17.05.2016 ”Cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale”. 
3.Particularitățile completării Dării de seamă privind defalcările din profitul nept al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM-16). 
4.Modalitatea de prezentare a Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către Societăţile pe acțiuni (Forma DPP-16). 

Trainers
A.Cucerenco E.Vozian D. Postovanu
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
1 Hours
Seats occupied/total
37 / 150
More description

1.Aspecte generale de inițiere în afaceri. Alegerea formei organizatorico-juridică, dacă sînt necesare documentele permisive, în cazul desfăşurării activității de întreprinzător.
2.Aspecte fiscale, asigurarea aplicării ECC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar, prezentarea dărilor de seamă fiscale la SFS,  respectarea legislaţiei muncii si aspecte juridice.
3.Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor.

Trainers
A.Cucerenco A .Sirbu A.Petrov
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
43 / 150
More description

1.Prevederile HG nr.141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea ECC la efectuarea decontărilor. 
2.Regulile de exploatare a ECC, obligațiile utilizatorilor.
3.Obligativitatea instalării POS-terminalelor.
4.Sancțiunile fiscale și contravenționale aplicate în cadrul administrării fiscale ce vizează utilizarea ECC.
5.Genurile de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor în numerar fără utilizarea ECC.

Trainers
N.Malencov L. Grădinari M.Vutcariov
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
Seminar category
Administrarea TVA
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
57 / 150
More description

1.Condiţiile obligatorii la înregistrarea şi anularea contribuabililor ca subiecți ai impunerii cu TVA. Acţiunile entităţii  în cadrul procedurilor de înregistrare  sau anulare a calităţii de contribuabil TVA.
2.Particularităţile de calculare şi deducere a TVA. 
3.Calcularea proratei anuale a  trecerii în cont a TVA pentru procurările utilizate pentru livrările atât impozabile cât şi scutite de TVA cu drept de deducere și scutite de TVA fără drept de deducere. 
4.Taxarea inversă cu TVA. 
5.Modul de calculare a TVA cu reflectarea în Declarația privind  TVA. 
6.Sancţiunile aplicate în cazul nerespectării modului de întocmire şi prezentare a dării de seamă Forma TVA12.

Trainers
A. Cucerenco E. Vozian S. Budai
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
Seminar category
Legislație fiscală
Location
Zoom
Duration
2 Hours
Seats occupied/total
11 / 150
More description

1.Aspecte generale de inițiere în afaceri. Alegerea formei organizatorico-juridică, dacă sînt necesare documentele permisive, în cazul desfăşurării activității de întreprinzător.
2.Aspecte fiscale, asigurarea aplicării ECC în cazul efectuării tranzacţiilor în numerar, prezentarea dărilor de seamă fiscale la SFS,  respectarea legislaţiei muncii si aspecte juridice.
3.Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea termenului de înregistrare, anulare și modificare a subdiviziunilor.

Trainers
A.Cucerenco A. Sirbu A.Petrov
Contact details
022-82-32-74
Status
Online
news-events