Фильтр

Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 25-02-2020
Приказ № 146 от 04.11.2019
об утверждении формы DASS19 – Декларация о подоходном налоге лиц,осуществляющих профессиональную деятельность в сфере здравоохранения
опубликован : 04-11-2019
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2019
Aspecte din Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală
Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întîrziere (penalităţilor) la plăţile administrate de Serviciul Fiscal de Stat
опубликован : 23-08-2018
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
опубликован : 01-03-2018
Ghid privind luarea la evidenţă fiscală a misiunilor diplomatice, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională, impozitarea veniturilor obţinute în cadrul acestora și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
Prezentul ghid stabilește modul de luare la evidenţă fiscală și de impozitare a veniturilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare acreditate, proiectelor de asistenţă tehnică sau investiţională și persoanelor fizice cetățeni străini din cadrul acestora, precum și modul de conectare la serviciile fiscale electronice
опубликован : 02-11-2017
Приказ № 126 от 04.10.2017
об утверждении типового формуляра (форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и Инструкции о порядке заполнения данного формуляра
опубликован : 04-10-2017
news-events