Modalitățile de comunicare cu Serviciul Fiscal de Stat

23/05/2022
Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziția contribuabililor mai multe modalități de comunicare, întru eficientizarea interacțiunii cu funcționarii fiscali și facilitarea onorării obligațiilor de ordin fiscal de către cetățeni.

Canalele de comunicare utilizate de către autoritatea fiscală națională sunt: pagina-web www.sfs.md, paginile autorității de pe rețelele de socializare, poșta electronică, telefon, scrisori, mass-media. Datele de contact a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat pot fi găsite aici.

Autoritatea fiscală asigură publicarea pe pagina-web a tuturor informațiilor de interes public necesare contribuabililor întru executarea obligațiilor fiscale care le revin. Informația se publică sub forma comunicatelor de presă, răspunsuri în Baza generalizată a practicii fiscale la cele mai actuale întrebări adresate de către contribuabili, precum și la categoriile specifice tipului de contribuabil (persoane fizice, persoane juridice, nerezidenți, autorități publice, alte categorii).

La fel, site-ul autorității fiscale dispune de un asistent virtual care permite asistența inteligentă de ghidare a contribuabililor asupra întrebărilor parvenite.

Totodată, pagina-web oficială a Serviciului Fiscal de Stat dispune de un modul pentru persoanele cu dizabilități, care permite ca site-ul să fie ușor accesibil și pentru persoanele cu dizabilități vizuale.

De asemenea, contribuabilii pot contacta Centrul unic de apel al SFS la numărul de telefon 0 8000 1525 (apel gratuit), pentru a obține consultații în domeniul legislației fiscale și asistență tehnică în procesul utilizării sistemelor informaționale ale SFS.

Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat reprezintă o modalitate de comunicare directă și operativă cu beneficiarii principali ai serviciilor autorității fiscale. Linia telefonică gratuită permite eliminarea neclarităților privind determinarea specialistului necesar și numărul potrivit pentru a-l contacta.

Reiterăm că, pentru a primi consultații, persoanele care vor apela la Centrul unic de apel vor naviga prin următorul meniu:

Butonul 1 - Consultații în domeniul legislației fiscale, care va avea următoarele compartimente:
  • Informații privind impozitul pe venit;
  • Informații privind taxa pe valoare adăugată și accize;
  • Informații privind impozite, taxe locale și patenta de întreprinzător;
  • Alte întrebări.
Butonul 2 - Asistența Tehnică;
Butonul 3 - Semnalarea cazurilor de nerespectare a legislației fiscale;
Butonul 4 - Semnalarea situațiilor de conflict, corupție din partea funcționarilor fiscali;
Butonul 5 - Verificarea timbrelor de acciz.

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat pune la dispoziția contribuabililor Sistemul Informațional Automatizat „Evaluarea gradului de satisfacție a contribuabililor”, soluție informațională destinată pentru a determina nivelul de satisfacție a contribuabililor în raport cu serviciile prestate de către autoritatea fiscală națională. În baza feedback-ului contribuabililor, SFS întreprinde acțiuni de optimizare și/sau ajustare a proceselor de administrare fiscală.

Похожие новости

În atenția agenților economici care efectuează operațiuni economice cu metale și deșeuri de metale
16/05/2022
În atenția agenților economici care efectuează operațiuni economice cu metale și deșeuri de metale
174 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
05/05/2022
174 de contribuabili, desemnați învingători ai primei ediții din anul 2022 a concursului „Loteria fiscală”
17,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni ale anului 2022
03/05/2022
17,6 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni ale anului 2022
Serviciul Fiscal de Stat lansează un Program de Stagiu pentru studenți
29/04/2022
Serviciul Fiscal de Stat lansează un Program de Stagiu pentru studenți
news-events