Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.637 din 31/12/10, se bazează pe prevederile Codului fiscal şi alte acte ce constituie legislația fiscală şi reprezintă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, expusă în întrebări şi răspunsuri. Baza generalizată este obligatorie spre utilizare pentru toți angajați a SFS. Pentru comoditatea vizitatorilor site-ului, materialele din Bază sunt grupate în conformitate cu structura existentă a titlurilor din Codul fiscal.
 
Baza generalizată a practicii fiscale se completează şi se actualizează, luând în considerație modificările legislației fiscale precum şi pe măsura parvenirii întrebărilor de la contribuabili. Conducătorii direcțiilor generale ale aparatului central din cadrul SFS în baza prevederilor art.1323 alin. (14) Codul fiscal și conform pct.15 Regulamentului privind modul de completare, actualizare și utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale, aprobat prin Ordinul nr. 409 din 07/08/20, sînt în drept să semneze răspunsurile la adresările contribuabililor, pe subiecte care își găsesc reflectare în Baza generalizată a practicii fiscale. 
 
În legătură cu modificările și completările Codului Fiscal, efectuate prin Legea nr. 356 din 29.12.2022, pentru modificarea unor acte normative, (publicată în Monitorul Oficial nr. 456-459/30.12.22 art. 813, în vigoare din 01.01.2023), Serviciul Fiscal de Stat, comunică că unele întrebări și răspunsuri ce se conțin în Baza Generalizată a Practicii Fiscale și care nu au fost actualizate, vor fi utile pentru perioada în care acestea au avut putere juridică. Pe parcurs, acestea vor fi actualizate, conform prevederilor Codului fiscal, precum și explicațiilor prezentate de către Ministerul Finanțelor.
 
Sperăm că, utilizarea Bazei generalizate în practica administrării fiscale va permite contribuabililor informarea la timp şi în măsura deplină privind întrebările ce ţin de administrarea fiscală.

Loading...
news-events