The date of publishing:

02/08/2021

Duration:

02/08/2021 11:00 - 06/08/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Irina Cebaniuc

Inspector principal

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

27/07/2021

Duration:

27/07/2021 16:00 - 03/08/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Directia Generala Metodologia Impozitelor și Taxelor

Responsible person:

Macovei Daniela

inspector principal

022823364
Description
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia, nr.17 din 27.01.2017
Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formea Registrului de evidenţă a mărfurilor  supuse accizelor ce  se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal şi a modului de completare a acestuia
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

26/07/2021

Duration:

26/07/2021 16:00 - 28/07/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Responsible person:

Nichiforciuc Artur

inspector principal

022823378
Description
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.
Proiectul de Ordin are drept scop permiterea agenților economici  înregistrarea facturilor fiscale în anexa nr.1 la Declarația privind TVA aferentă perioadei fiscale în care acestea au fost primite sau în perioada fiscală în care a fost asigurată deducerea TVA aferentă acestora (perioada fiscală în care a avut loc livrarea).
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

09/07/2021

Duration:

14/06/2021 08:35 - 25/06/2021 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția management organizațional

Responsible person:

Maria Onea

Inspector principal

022823434
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021 – 2023.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

08/07/2021

Duration:

08/07/2021 08:00 - 21/07/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Doinița COLOSOV

inspector principal

022823446
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE.

Proiectul are drept scop aducerea Ordinului IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE în concordanță cu prevederile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

07/06/2021

Duration:

07/06/2021 14:00 - 13/07/2021 17:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie impozite și taxe

Responsible person:

Angela Bătrânac

Inspector principal

022823378
Description
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică proiectului Ordinului Despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea  contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului
 Proiectul de Ordin are drept scop sistematizarea aspectelor ce țin de formularul aferent Dării de seama în FVV și a Modului de completare a acesteia.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

28/05/2021

Duration:

28/05/2021 12:00 - 01/06/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția proceduri evidență și arierate

Responsible person:

Cristina Postovan

Inspector superior

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017,  prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

18/05/2021

Duration:

18/05/2021 14:00 - 21/05/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Description
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică ion.vasilachi@sfs.md,  pînă la data de   18.05.2021.
Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

05/05/2021

Duration:

05/05/2021 12:00 - 10/05/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția dezvoltare informațională

Responsible person:

Mariana Chirtoaca

Șef Secție

022823411
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică modificările Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020, precum și a formularului de Confirmare de către cumpărător a acceptului privind anularea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factura”.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

29/04/2021

Duration:

29/04/2021 16:00 - 30/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 582 din 24.11.2020.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

14/04/2021

Duration:

15/04/2021 10:00 - 16/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Igor Cebotarenco

Inspector

022823410
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate la legislația fiscală urmare a Dispoziției nr. 2 din 08.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

07/04/2021

Duration:

07/04/2021 13:00 - 12/04/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Directia Generala Metodologia Impozitelor si Taxelor

Responsible person:

Daniela Macovei

inspector principal

022823364
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

25/03/2021

Duration:

25/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Responsible person:

Gabriela Mogîldea

Inspector superior

022823370
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la modificarea la Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

24/03/2021

Duration:

24/03/2021 16:00 - 29/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Ion Vasilachi

inspector principal

022823414
Description

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07 decembrie 2015. 

Draft decisions and related materials:
The date of publishing:

12/03/2021

Duration:

12/03/2021 16:00 - 17/03/2021 16:00

Statute:

Project

Responsible subdivision:

Direcția generală metodologie proceduri fiscale

Responsible person:

Alina Vragaleva-Platița

inspector principal

022823438
Description

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018

Draft decisions and related materials:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events