Data publicării:

27/02/2024

Perioada:

27/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82- 34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 01 martie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

23/02/2024

Perioada:

23/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția dezvoltare informațională

Persoana responsabilă:

Cecoda Olga

inspector principal

022-82-34-11
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică olga.cecoda@sfs.md, până la data de 01 martie 2024, inclusiv. 
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

21/02/2024

Perioada:

21/02/2024 16:00 - 25/02/2024 00:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 25 februarie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

16/02/2024

Perioada:

16/02/2024 16:00 - 29/02/2024 00:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Victoria Cerlincă

inspector principal

022 82 33 95
Descrierea
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică victoria.cerlinca@sfs.md, până la data de 29 februarie 2024.
Data publicării:

14/02/2024

Perioada:

13/02/2024 17:00 - 19/02/2024 23:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Diana Baesu

inspector superior

022-82- 34-46
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică: diana.baesu@sfs.md, până la data de 19 februarie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

13/02/2024

Perioada:

13/02/2024 09:00 - 19/02/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Ana-Maria Marușevschi

inspector superior

022823367
Descrierea
Serviciului Fiscal de Stat comunică despre consultarea publică a proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53 din 07.02.2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică ana-maria.pavlovscaia@sfs.md, până la data de 19.02.2024. 
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

09/02/2024

Perioada:

09/02/2024 17:00 - 12/02/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Stela Barbăneagră

inspector principal

(022) 82-33-87
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS nr. 245/2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică stela.barbaneagra@sfs.md, până la data de 14 februarie 2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

01/02/2024

Perioada:

01/02/2024 09:00 - 09/02/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală expertiză juridică

Persoana responsabilă:

Sandu Pantaz

Inspector superior

(022) 82 32 82
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS „Cu  privire la raportarea fondurilor și resurselor economice care cad sub incidența Legii nr.  25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale”. 

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică sandu.pantaz@sfs.md,  până la data de 09 februarie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

22/01/2024

Perioada:

22/01/2024 15:00 - 26/01/2024 23:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală expertiză juridică

Persoana responsabilă:

Sandu Pantaz

Inspector superior

0 (22) 82 32 82
Descrierea

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului privind mecanismul de acoperire din partea statului a cheltuielilor necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor supuse măsurilor restrictive internaționale.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezintepropuneri și sugestii la adresa electronică sandu.pantaz@sfs.md, până la data de 26 ianuarie 2024, inclusiv.

Data publicării:

22/01/2024

Perioada:

22/01/2024 08:00 - 26/01/2024 16:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Cristina Procopciuc

Inspector principal

022 82 33 67
Descrierea
Serviciului Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 376/2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică cristina.chira@sfs.md, pînă la data de 26.01.2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

19/01/2024

Perioada:

19/01/2024 16:00 - 31/01/2024 00:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Iulia Țurcan

(022) 82 33 95
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire  la aprobarea formularului Declarației cu privire la dividendele și defalcările din profitul net ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni, întreprinderile de stat  şi municipale.

Perioada de consultare: 19 ianuarie 2024 până la 31 ianuarie 2024.

Persoana responsabilă: Iulia Țurcan, Inspector principal, Direcția generală  metodologia impozitelor și taxelor, tel.022 82 33 95, email: iulia.turcan@sfs.md
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

18/01/2024

Perioada:

18/01/2024 15:00 - 22/01/2024 23:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Persoana responsabilă:

Cristina Procopciuc

Inspector principal

0 (22) 82 33 67
Descrierea

Serviciului Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat  al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a  Instrucțiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia nr. 376/2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică cristina.chira@sfs.md, pînă la data de 22.01.2024

Data publicării:

18/01/2024

Perioada:

19/01/2024 16:00 - 31/01/2024 16:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Iulia Țurcan

Inspector principal

0 (22) 82 33 95
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului cu privire  la aprobarea formularului Declarației cu privire la dividendele și defalcările din profitul  net ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni, întreprinderile de stat şi municipale.
Perioada de consultare: 19 ianuarie 2024 până la 31 ianuarie 2024.

Persoana responsabilă: Iulia Țurcan, Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, tel.022 82 33 95, email: iulia.turcan@sfs.md
Data publicării:

17/01/2024

Perioada:

17/01/2024 15:00 - 26/01/2024 23:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală conformare

Persoana responsabilă:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

022 82 33 86
Descrierea
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului  SFS cu privire la modificarea Anexei nr.6 a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427 din 21.08.2018.
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte  propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data  de 26 ianuarie 2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

27/12/2023

Perioada:

27/12/2023 08:00 - 05/01/2024 16:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală expertiză juridică

Persoana responsabilă:

Elena Criclivaia

inspector principal

0(22)82-33-97
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr. 327/2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică: elena.criclivaia@sfs.md, până la data de 05 ianuarie 2024. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2023
publicat la data de 01.02.2024
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events