Data publicării:

01/07/2024

Perioada:

01/07/2024 15:00 - 09/07/2024 23:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția organizare și monitorizare a implementării politicilor

Persoana responsabilă:

Victoria Bolea

șef Secție

022-82-33-68
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea ordinului SFS nr. nr. 164/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică victoria.bolea@sfs.md, până la data de 09 iulie 2024.

Data publicării:

28/06/2024

Perioada:

28/06/2024 14:00 - 05/07/2024 22:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Artur Nichiforciuc

inspector principal

022-82-33-78
Descrierea
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării ca contribuabil al TVA.
 
În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii vis-a-vis de subiectul abordat la adresa electronică artur.nichiforciuc@sfs.md, pînă la data de 05.07.2024.
Data publicării:

20/06/2024

Perioada:

20/06/2024 16:00 - 28/06/2024 23:59

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală conformare

Persoana responsabilă:

Vozian Elena

inspector principal

022 82-34-56
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezintă repetat pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitei fiscale și aplicarea chestionarului contribuabilului.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică elena.vozian@sfs.md, până la data de 28 iunie 2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

12/06/2024

Perioada:

12/06/2024 09:00 - 16/06/2024 23:59

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82-34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 16 iunie 2024. 

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

06/06/2024

Perioada:

06/06/2024 00:00 - 12/06/2024 23:59

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Doinița Colosov

inspector principal

022-82-34-46
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea SFS nr. 632/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică doinita.colosov@sfs.md, până la data de 12 iunie 2024. 
Data publicării:

30/05/2024

Perioada:

30/04/2024 15:00 - 10/05/2024 23:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală conformare

Persoana responsabilă:

Tatiana Avetisova

Inspector principal

022 82 33 86
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezintă repetat pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Anexei nr. 6 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 10 iunie 2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

22/05/2024

Perioada:

22/05/2024 00:00 - 28/05/2024 23:59

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Victoria Cerlincă

inspector principal

022 82 33 95
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS nr.134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

17/05/2024

Perioada:

17/05/2024 09:00 - 23/05/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția evidență și informații fiscale

Persoana responsabilă:

Natalia Andrițchi

inspector principal

022-82-33-72
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la aprobarea formularului Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA (se abrogă Ordinul IFPS nr.1176 din 07.08.2014 Cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor de TVA în conformitate cu standardele Uniunii Europene).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică natalia.andritchi@sfs.md, până la data de 23 mai 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

26/04/2024

Perioada:

26/04/2024 15:00 - 30/04/2024 23:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Ana-Maria Marușevschi

inspector superior

022823367
Descrierea
Serviciului Fiscal de Stat comunică despre consultare publică a proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 53 din 07.02.2022.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică ana-maria.pavlovscaia@sfs.md, până la data de 30.04.2024.
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

14/03/2024

Perioada:

14/03/2024 08:00 - 22/03/2024 12:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Vitali CORSUN

Inspector principal

(022) 82 33 64
Descrierea

Prin prezenta, SFS comunică despre inițierea modificărilor în Ordinul cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nr.13 din 04.04.2017.

În acest sens, SFS invită toate persoanele interesate să prezinte propuneri de modificare/completare a Ordinului SFS cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nr.13 din 04.04.2017.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

14/03/2024

Perioada:

14/03/2024 08:00 - 25/03/2024 17:00

Statut:

Inițiere

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală conformare

Persoana responsabilă:

Tatiana Avetisova

inspector principal

022 82 33 86
Descrierea
Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului cu privire la modificarea Anexei nr.6 a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat  nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art. 22611 din Codul fiscal.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică  tatiana.avetisova@sfs.md, până la data de 25 martie 2024.
Data publicării:

11/03/2024

Perioada:

11/03/2024 15:00 - 21/03/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală expertiză juridică

Persoana responsabilă:

Taisia Lupașco

inspector principal

029824160
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.194 din 25.04.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

27/02/2024

Perioada:

27/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Cătălina Casapu

inspector superior

022-82- 34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică catalina.suhaitchi@sfs.md, până la data de 01 martie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

23/02/2024

Perioada:

23/02/2024 08:00 - 01/03/2024 17:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția dezvoltare informațională

Persoana responsabilă:

Cecoda Olga

inspector principal

022-82-34-11
Descrierea
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul de Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 125 din 24.02.2020.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică olga.cecoda@sfs.md, până la data de 01 martie 2024, inclusiv. 
Proiecte de decizii şi materiale aferente:
Data publicării:

21/02/2024

Perioada:

21/02/2024 16:00 - 25/02/2024 00:00

Statut:

Consultare publică

Subdiviziunea responsabilă:

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Persoana responsabilă:

Igor Cebotarenco

inspector superior

022-82-34-14
Descrierea

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal).

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri pe marginea proiectului menționat la adresa electronică igor.cebotarenco@sfs.md, până la data de 25 februarie 2024.

Proiecte de decizii şi materiale aferente:

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2023
publicat la data de 01.02.2024
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2022
publicat la data de 28.01.2023
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2021
publicat la data de 24.06.2022
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2020
publicat la data de 06.02.2021
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2019
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul anual privind asigurarea transparenței procesului decizional pentru anul 2018
publicat la data de 06.02.2020
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2013
publicat la data de 13.01.2014
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2012
publicat la data de 15.04.2013
versiunea PDF 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru anul 2011
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport privind transparenţa în procesul decizional pentru anul 2010
publicat la data de 23.03.2012
versiunea PDF 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2009
publicat la data de 16.03.2012
versiunea PDF 

Reguli interne privind asigurarea transparenţei în procesul decizional

Lege privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
publicat la data de 13.11.2008
versiunea PDF 

Hotărîre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
publicat la data de 09.08.2016
versiunea PDF 

Regulament privind informarea, consultarea și participarea în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor
publicat la data de 22.01.2020
versiunea PDF 

news-events